تبیان، دستیار زندگی
همه شب ها عجیب اند شب هایی که ماه کامل است و یوانه ها دیوانه تر می شوند اما شب قدر عجیب تر است همه شب ها عجیب اند شب هایی که رویا می بینیم
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شبی که نمی شناسیم

همه شب ها عجیب اند

شب هایی که ماه کامل است

و دیوانه ها دیوانه تر می شوند

اما شب قدر عجیب تر است

همه شب ها عجیب اند

شب هایی که رویا می بینیم

و تا صبح با پروانه ای بر شانه لبخند

می زنیم

اما شب قدر عجیب تر است

همه شب ها عجیب اند

شب هایی که کابوس می بینیم

و باید با چوب کبریت بر روی رودخانه ها

پل بسازیم

اما شب قدر عجیب تر است

همه شب ها عجیب اند

شب هایی که خواب به چشممان نمی آید

و در بیداری خواب می بینیم

اما شب قدر عجیب تر است

همه شب ها عجیب اند

شب هایی که تخت می خوابیم

و در خواب بیداریم

اما شب قدر عجیب تر است

همه شب ها عجیب اند

شب هایی که منتظر فرداییم

و هزار بار از خواب می پریم

اما شب قدر عجیب تر است

همه شب ها عجیب اند

شب هایی که دوست نداریم هیچ وقت

صبح شوند

و هزار بار از خواب می پریم

اما شب قدر عجیب تر است

همه روزها و شب ها عجیب اند

روزهایی که خوبیم

روزهایی که بدیم

شب هایی که خوبیم

شب هایی که بدیم

روزها و شب هایی که می شناسیم

اما شب قدر عجیب تر است

شبی که نمی شناسیم!

شبی که نمی شناسیم
لیلی شیرازی_روزنامه دوچرخه
تهیه و تنظیم: مهدیه زمردکار

مطالب مرتبط

بوی ربّنا

فرصت خموشی

دیروز و امروز

طلوع

آسایش آفتاب در سایه توست

به تو می بالم

دستم را بگیر دلتنگ توام

ما به اندازه هم سهم ز دریا بردیم

بالن دعا

نجوای طبیعت

دوچرخه

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.