تبیان، دستیار زندگی
علم فیزیك رفتار و اثر متقابل ماده و نیرو را مطالعه می كند. مفاهیم بنیادی پدیده های طبیعی تحت عنوان قوانین فیزیك مطرح می شوند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پله پله با فیزیک

فیزک

علم فیزیك رفتار و اثر متقابل ماده و نیرو را مطالعه می كند. مفاهیم بنیادی پدیده های طبیعی تحت عنوان قوانین فیزیك مطرح می شوند. این قوانین به وسیله علوم ریاضی فرمول بندی می شوند، به طوری كه قوانین فیزیك و روابط ریاضی مكمل یکدیگر هستند. این علم دارای شاخه های متعددی است که برخی از آنها در انجمن دانش آموزی معرفی می شود. مانند:

فیزیک پلاسما که در آن به طور همزمان از یافته‌های چندین مبحث در فیزیک پایه (مکانیک حرکت، الکترومغناطیس و فیزیک اتمی( استفاده می‌شود و پدیده های وابسته به پلاسمای طبیعی و پلاسمای فضایی و پلاسمای اختر فیزیکی را تحلیل می کند.

فیزیك جدید که بر موضوعاتی مانند مكانیك كوانتومى، فیزیك هسته و ذرات بنیادى و فیزیك پلاسما متمركز است. فیزیكدانان هسته اى انرژى را كه از راه شكافت هسته اى و پیوند هسته اى به وجود مى آید را كنترل مى كنند و آن را براى تولید انرژى هسته اى و سلاح  هاى هسته اى به كار مى برند. آنها در بخش پزشكى هسته اى هم كار مى كنند تا روش هاى استفاده از مواد رادیواكتیو را براى تشخیص معالجه بیمارى ها بیابند.

در مبحث آشنایی با شاخه های علم فیزیک به پیوند این علم با علومی مانند زیست شناسى، شیمى، زمین شناسى و  اخترشناسى نیز مطرح شده و  واژگانی نظیر زیست فیزیك، شیمى فیزیك، زمین فیزیك، اختر فیزیك، بیوفیزیک، متافیزیک، فیزیک هوا فضا، فیزیک انرژی‌های بالا، فیزیک اتمی، فیزیک هسته ای، فیزیک بنیادی، فیزیک ماده چگال و ...  تبیین می شوند که در واقع هریک به گونه ای در بهبود زندگی بشر در آینده موثر است. بنابراین می‌توان گفت که علم فیزیک به نوعی با زندگی و حیات انسان عجین و آمیخته شده است.

برای آشنایی بیشتر با این علم گسترده اینجا کلیک کنید

فیزیک


واحد امور کاربران سایت تبیان