تبیان، دستیار زندگی
آنچه می‌خوانید نامه یک رعیت ادیب است که با هنرمندی تمام به نصر الدین شاه نوشته است. از خواندن آن لذت خواهید برد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

"نامه بدون نقطه" یک رعیت در زمان ناصرالدین شاه

قلم

نوشته زیر نامه ای است كه مرحوم میرزا محمد الویری به مرحوم احمدخان امیر حسینی سیف الممالك فرمانده فوج قاهر خلج رقمی داشته كه شروع تا خاتمه نامه تمام از حروف بی نقطه الفبا انتخاب و در نوع خود از شاهكارهای ادب زبان پارسی به شمار می آید.

انگیزه نامه و موضوع آن قلّت درآمد و كثرت عائله و تنگی معیشت بوده است.

این نامه در زمان ناصرالدین شاه بوده. 

سر سلسله امرا را كردگار احد، امر و عمر سرمد دهاد. دعا گو محمد ساوه‌ای در كلك و مداد ساحرم و در علم و سواد ماهر. ملك الملوك كلامم و معلم مسائل حلال و حرام. در كل ممالك محروسه اسم و رسم دارم. در هر علم معلم و در هر اصل موسسم .در كلك عماد دومم در عالم، در علم و حكم مسلم كل امم سرسلسله اهل كمالم اما كو طالع كامكار و كو مرد كرم؟

قلم و کاغذ

دل‌مرده آلام دهرم. كوه كوه دردها در دل دارم. مدام در دام وام، و علی الدوام در ورطه آلام دهرم هر سحر و مساء در واهمه و وسواس كه مداح که گردم و كرا واسطه كار آرم كه مهامم را اصلاح دهد و دو سه ماهم آسوده دارد.

مكرر داد كمال دادم و در هر مورد مدح معركه ها كردم. همه گوهر همه دُر، همه لاله همه گل، همه عطار روح همه سرور دل، اما لال را مكالمه و كررا سامعه و كور را مطالعه آمد. همه را طلا سوده در محك ادراك آورده احساس مس كردم و لامَساس گو آمدم. اما علامه دهرم، ملولم و محسود و عوام كالحمار محمود و مسرور ... لا اله الا الله وحده وحده دلا در گله مسدود دار در همه حال كه كارهای همه عكس مدعا آمد علاوه همه دردها و سرآمد كل معركه ها عروس مهر در آرامگاه حمل در آمد.

نوشتن

عالم و عام لام و كرام، صالح و طالح، صادر و وارد، كودك و سالدار، گدا و مالدار، همه در اصلاح اهل و اولاد و هر كس هر هوس در معامله و سودا دارد آماده و اطعمه و هر سماط گرد آورده، حلوا و كاك، سركه و ساك، كره و عسل، سمك و حمل، گرمك و كاهو، دلمه و كوكو، امرود و آلو، الی كلم كدو، همه در راه، مكر دعاگو كه در كل محرومم و در حكم كالمعدوم.

اگر موهوم و معلول معدل سه صاع و دو درم ارده گردد حامد و مسرورم. مگر كرم سر كار اعلی كه سرالولد و سرالوالد در او طلوع كرده و دادرس آمده، دردها دوا، وامها ادا و كامها روا گردد.

له طولُ عمر كطول المطر سواء له الدرهم، و له المدر

دهد مرد را كام دل كردگار            همه عمر آسوده و كامكار

دل آرا همه كار و كردار او              ملك در سما مادح كار او

طَوَّل اللهُ عمرَه و دمَّره حاسدَه، هلَك اعدائَه، اعطاه ماله، اصلح احوالَه و اَسعَد اولادَه مادام السماء


بخش امور کاربران سایت تبیان - ارسالی هادی بزرگی

هوش کلاغ را دست کم نگیرید!

25 مرگ عجیب و جالب

اولین های مذهبی

آیا ماهی ها می خندند؟

اگر کسی رو دوست داری؟

امضایی شیک و جالب داشته باشیم

از زندگی چه آموخته اید؟

8 راز زندگی انشتین

مودب باش چاق نشی!

چیستان بیل گیتس

ساعتی سه محور

محبوب ترین اسکرین سیور در آمریکا

نکات جالب و عجیب اعداد و حروف انگلیسی

آنلاین چهره سازی کنید

اسم تان را به خط میخی ببینید

اتفاقاتی که برای یک سیب افتاد