تبیان، دستیار زندگی
در صورتی که موتور هلی کوپتر از کار بیفتد، پره های هلی کوپتر در حال سقوط در مجاورت جریان هوا به چرخش در خواهند آمد و سرعت سقوط را کاهش می دهد ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هلی کوپترها

هلی کوپترها

هواپیماهای تنها می توانند به سمت جلو حرکت نمایند و در صورتی که به نوع دیگری از حرکت مانند حرکت به سمت عقب و... نیاز داشته باشیم، هواپیما برای ما کاربرد نخواهد داشت.

هلی کوپتر ها بر خلاف هواپیما ها می توانند به سمت جلو، عقب، راست، چپ، بالا و پایین حرکت نمایند. هلی کوپتر ها حتی می توانند در یک نقطه از فضا ثابت بمانند و هیچ حرکتی نکنند.

دلیل اینکه هلی کوپترها می توانند اینگونه حرکت کنند این است که هلی کوپترها هم نیروی بالا برنده یا "برا" و هم نیروی پیش ران خود را از پره های دوار خود به دست می آورند. این پره ها مقطعی ایرفویل شکل دارند و باعث می شوند هلی کوپتر ها به هوا برود.

هلی کوپترها

در صورتی که موتور هلی کوپتر از کار بیفتد، پره های هلی کوپتر در حال سقوط در مجاورت جریان هوا به چرخش در خواهند آمد و سرعت سقوط را کاهش می دهد. اگر به این نحوه حرکت دقت کنید، مشاهده می کنید که اولین طراح این نوع حرکت طبیعت بوده. میوه های درخت افرا یا زبان گنجشک شکلی مانند پره هلی کوپتر دارند و در هنگام افتادن به زمین، در حال سقوط به چرخش در می آیند و به آرامی سقوط می نمایند.

هلی کوپترها

اجزاء یک هلی کوپتر را در شکل زیر مشاهده می کنید.

هلی کوپترها

نقاط نشان داده شده در شکل فوق عبارتند از:

1. شافت موتور برای انتقال حرکت دورانی از موتور به پره ها

2. سر رو تور: میله های متصل به سر رو تور به خلبان امکان می دهد تا زاویه هر پره و همچنین زاویه محور کل پره ها را تغییر دهد (تغییر زاویه هر پره برای تغییر نیروی برا و همچنین تغییر زاویه محور کل پره ها برای ایجاد نیروی پیشران بکار می رود)

3. تنظیم کننده زاویه محور پره ها

4. تنظیم کننده زاویه هر پره

5. تنظیم کننده سکان هلی کوپتر

6. پره های هلی کوپتر که به شکل ایر فویل می باشند.

7. پره دم هلی کوپتر: در صورتی که این پره وجود نداشته باشد، هلی کوپتر به دور خود و در خلاف جهت چرخش پره ها خواهد چرخید.

به طور کلی خلبان سه نوع کنترل در دست دارد. پدال های تنظیم کننده سکان چرخش دم هلی کوپتر را تنظیم می کند. تنظیم کننده زاویه محور پره ها باعث تنظیم جهت پرواز به جلو، عقب، راست و چپ می شود و تنظیم کننده زاویه هر پره برای تغییر میزان نیروی بالا بر ایجاد شده به کار می رود.

نحوه حرکت هلی کوپتر با توجه به زاویه پره های آن را در شکل زیر مشاهده می کنید.

هلی کوپترها

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: پوریا میرعشقی

تنظیم: سمیرا بادامستانی