تبیان، دستیار زندگی
با فشردن پدال راست، سکان به سمت راست و با فشردن سکان چپ، به سمت چپ حرکت می کند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نحوه کنترل نوع حرکت هواپیما

نمای هواپیماها دارای قطعات متحرکی بر روی بال و دم خود می باشند. به این قطعات اصطلاحاً بالا بر (elevator) قطعات متحرک روی بال (Aileron) و سکان (rudder) گفته می شود. به این قطعات سطوح کنترلی گفته می شود. این سطوح می توانند با جا بجا شدن، جهت جریان هوا را جا به جا نمایند و لذا با وارد کردن نیرو به هوا پیما، جهت حرکت آنرا تعیین نمایند و باعث چرخش با بالا و پایین رفتن هوا پیما شوند. برای یک دور زدن ساده، لازم است دو یا سه عدد از این صفحات جابجا شوند.

سه نوع حرکت اصلی هوا پیما رول (Rolling)، پیچ (Pitching) و یا (Yawing) نام دارند.

نحوه این سه حرکت را در زیر مشاهده می کنید:

رول: هوا پیما به محوریت بدنه خود می چرخد.

نحوه کنترل نوع حرکت هواپیما

پیچ: هوا پیما به حول یک محور موازی بال های خود می چرخد.

نحوه کنترل نوع حرکت هواپیما

یا:

هوا پیما به حول محوری عمود بر امتداد بال و بدنه خود می چرخد.

نحوه کنترل نوع حرکت هواپیما

در حرکت آکروبات هوایی معمولاً از ترکیب سه حرکت فوق استفاده می شود.

نحوه کنترل نوع حرکت هواپیما

نحوه ایجاد این سه نوع حرکت در شکل زیر نشان داده شده است:

لازم به ذکر است که حرکت دادن صفحات کنترلی تنها در گلایدر ها و هواپیما های کوچک به صورت دستی انجام می شود و در هواپیما های بزرگ به صورت هیدرولیکی و با فشار روغن انجام می گیرد. دستور حرکت نیز در این هوا پیما ها از سیستم الکترونیکی کنترل هوا پیما صادر می گردد.

نحوه کنترل نوع حرکت هواپیما

نقاط نشان داده شده در شکل فوق عبارتند از:(جهت مشاهده دقیق تر شکل روی آن کلیک کنید.)

1. قطعات متحرک روی بال برای ایجاد حرکت "رول". این قطعات به نحوی حرکت می کنند که با بالا رفتن یکی، دیگری به پایین می رود و بالعکس.

2. ملخ هوا پیما (برای هوا پیما های کوچک)

3. پدال کنترل کننده سکان: با فشردن پدال راست، سکان به سمت راست و با فشردن سکان چپ، به سمت چپ حرکت می کند.

4. فرمان هوا پیما: جلو و عقب کردن این میله، بالا بر ها را حرکت می دهد و باعث بالا و پایین رفتن هوا پیما می شود. حرکت این میله به سمت راست و چپ نیز باعث حرکت قطعات متحرک روی بال ها و ایجاد حرکت رول می شود.

5. سکان: حرکت سکان باعث ایجاد حرکت "پا" می شود.

6. بالا بر: حرکت بالا بر باعث ایجاد حرکت پیچ می شود.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: پوریا میرعشقی

تنظیم: سمیرا بادامستانی