تبیان، دستیار زندگی
در آبهای مختلف از جمله آب شیرین و شور، ماهی های گوناگونی زندگی می کنند که از نظر نوع و ابعاد نیز ممکن است با هم متفاوت باشند. ماهی هایی که مشاهده می کنید، بخشی از ماهی های غول پیکری است که صید شده است و هزاران ماهی غول پیکر دیگری ممکن است در اعماق دریاها
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

صید ماهی های غول پیکر

 • صید ماهی های غول پیکر
  صید ماهی های غول پیکر
 • صید ماهی های غول پیکر
  صید ماهی های غول پیکر
 • صید ماهی های غول پیکر
  صید ماهی های غول پیکر
 • صید ماهی های غول پیکر
  صید ماهی های غول پیکر
 • صید ماهی های غول پیکر
  صید ماهی های غول پیکر
 • صید ماهی های غول پیکر
  صید ماهی های غول پیکر
 • صید ماهی های غول پیکر
  صید ماهی های غول پیکر
 • صید ماهی های غول پیکر
  صید ماهی های غول پیکر
 • صید ماهی های غول پیکر
  صید ماهی های غول پیکر
 • صید ماهی های غول پیکر
  صید ماهی های غول پیکر
 • صید ماهی های غول پیکر
  صید ماهی های غول پیکر
 • صید ماهی های غول پیکر
  صید ماهی های غول پیکر
 • صید ماهی های غول پیکر
  صید ماهی های غول پیکر
 • صید ماهی های غول پیکر
  صید ماهی های غول پیکر
 • صید ماهی های غول پیکر
  صید ماهی های غول پیکر
 • صید ماهی های غول پیکر
  صید ماهی های غول پیکر
 • صید ماهی های غول پیکر
  صید ماهی های غول پیکر
 • صید ماهی های غول پیکر
  صید ماهی های غول پیکر
 • صید ماهی های غول پیکر
  صید ماهی های غول پیکر
 • صید ماهی های غول پیکر
  صید ماهی های غول پیکر
 • صید ماهی های غول پیکر
  صید ماهی های غول پیکر
 • صید ماهی های غول پیکر
  صید ماهی های غول پیکر
 • صید ماهی های غول پیکر
  صید ماهی های غول پیکر
 • صید ماهی های غول پیکر
  صید ماهی های غول پیکر

در آبهای مختلف از جمله آب شیرین و شور، ماهی های گوناگونی زندگی می کنند که از نظر نوع و ابعاد نیز ممکن است با هم متفاوت باشند. ماهی هاییکه مشاهده می کنید، بخشی از ماهی های غول پیکری است که صید شده و هزاران ماهی غول پیکر دیگری ممکن است در اعماق دریاها وجود داشته باشد که تا به حال دست انسان به آنها نرسیده است.

این ماهی هابزرگتر از حد طبیعیشان هستند و هیچ گاه به این بزرگی دیده نمی شوند. ماهی هایی همچون: اره ماهی،سفره ماهی،گربه ماهی، ماهی آزاد،ماهی شانک،خامه ماهی و... معمولا در هنگام صید انواع کوچک آنها به دست می آید. با مقایسه ی این غول پیکرها و ماهی هایمعمولی که هر دو از یک نوع ماهی هستند و  همیشه به همان شکل دیده می شوند، متوجه بزرگی و خارق العاده بودن آنها می شویم.

ماهی هایی که در ابعاد کوچک هستند شاید به اندازه ای که ما می بینیم ترسناک نباشند، اما وقتی همان ماهی در اندازه ای غیر معمول و عظیم الجثه در بیاید ظاهری ترسناک پیدا می کند. اما این ماهی گیران توانسته اند ماهی هایی در این ابعاد را صید کنند و جزو کسانی باشند که رکودی برای خود ثبت کرده اند.

گروه کودک و نوجوان_مهدیه زمردکار

مطالب مرتبط

دنیای با مزه ی حیوانات

بریم یه گشتی با حیوانات بزنیم

فیگورهای دلربا از حیوانات

موش پشمالوی بوساوی

موجودات گوش دراز

حیوانات بامزه

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.