تبیان، دستیار زندگی
پریدن با چتر نجات یک ورزش پر طرفدار نیز می باشد. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پارا شوت یا چتر نجات

پارا شوت یا چتر نجات

همان گونه که نیروی پسا به یک جسم در حال حرکت وارد می شود و باعث کاهش سرعت آن می شود، این نیرو به اجسام در حال سقوط نیز وارد می شود و سرعت آن ها را کاهش می دهد. چتر نجات از این پدیده استفاده می کند.

به دلیل بزرگ بودن سطح چتر های نجات، نیروی پسای زیادی به آن ها وارد می شود و باعث می شود سرعت سقوط آن ها تا حدی کاهش یابد که بتوانند با ایمنی کامل بر روی زمین فرود بیایند.
پارا شوت یا چتر نجات

چتر نجات کاربرد های فراوانی دارد. از کاربرد های آن می توان به خروج اضطراری خلبان از هواپیما های آسیب دیده، پیاده کردن سر باز و وسائل نقلیه نظامی در سرزمین دشمن، رساندن غذا و دارو به جا هایی که جاده مناسب ندارند و... این چتر ها حتی برای کاهش سرعت ماشین های تند رو نیز استفاده می شود.

پارا شوت یا چتر نجاتپارا شوت یا چتر نجات

پریدن با چتر نجات یک ورزش پر طرفدار نیز می باشد.

پارا شوت یا چتر نجات

فرد در حال سقوط تا فاصله حدود 600 متری از سطح زمین می تواند سقوط آزاد نماید، سپس باید از چتر خود استفاده نماید.

پارا شوت یا چتر نجات

برای این کار چتر کوچک خود را باز می کند. این چتر کوچک با قرار گرفتن در مسیر هوا چتر اصلی را به بیرون کشیده و باز می نماید.

پارا شوت یا چتر نجات

با باز شدن چتر اصلی، سرعت فرد بسیار کاهش می یابد. توسط طناب های متصل به چتر، فرد می تواند تا حدی جهت حرکت خود را کنترل نماید.

پارا شوت یا چتر نجات

همیشه یک چتر یدک به فرد متصل می باشد تا در صورت کار نکردن چتر اصلی بتواند از آن استفاده نموده و جان خود را نجات دهد. چتر یدک مطابق شکل فوق بر روی سینه فرد بسته می شود.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: پوریا میرعشقی

تنظیم: سمیرا بادامستانی