تبیان، دستیار زندگی
مجسمه‌های بتنی در عمق بیش از 50 متری آب قرار می‌گیرند و به مرور زمان جزو اکوسیستم آبی می‌شوند و تغییر شکل می‌دهند. مرجان‌ها روی سطح آنها را می پوشانند و مجسمه‌های دریایی زیر آب تبدیل به منظره‌ی شگفت انگیز یک شهر افسانه‌ای می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شهری افسانه‌ای زیر آب

شهر کانکون مکزیک پذیرای بازدیدکنندگان موزه زیرآبی بی نظیر خود است. این پروژه زیرآبی توسط مجسمه ساز معروف جیسون تیلور ساخته شده و با هزینه‌ای بالغ بر 350.000 دلار در سال 2009 کلید خورد و پایان امسال(2010) تمام می‎‌شود.

مجسمه‌های بتنی در عمق بیش از 50 متری آب قرار می‌گیرند و به مرور زمان جزو اکوسیستم آبی می‌شوند و تغییر شکل می‌دهند. مرجان‌ها روی سطح آنها را می پوشانند و مجسمه‌های دریایی زیر آب تبدیل به منظره‌ی شگفت انگیز یک شهر افسانه‌ای می شود.

بازدید از موزه جز با تجهیزات غواصی ممکن نیست. تجربه همزمان غواصی در اعماق آب و دیدن موزه با بیش از 400 مجسمه برای همه بازدیدکنندگان تجربه‌ی جدیدیست.

 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب
 • شهری افسانه‌ای زیر آب
  شهری افسانه‌ای زیر آب

منابع: http://www.underwatersculpture.com/

http://www.worldinterestingfacts.com/art/largest-underwater-museum-in-mexico.html

تنظیم برای تبیان: فاطمه مجدآبادی