تبیان، دستیار زندگی
روزه درتمامی ادیان سی روز بوده است. ولی روزه موسی(ع) ، چهل روز بوده است. به خاطر این بود که موسی با خداوند مناجات می کرد، اول مسواک کرد، خطاب رسید که چرا مسواک کردی؟ مگر نمی دانی بوی دهان روزه دار نزدم خوش تر از بوی مشک است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چهل روز، روزه برای موسی(ع)
موسی و فرعون

روزه درتمامی ادیان سی روز بوده است. ولی روزه موسی(ع) ، چهل روز بوده است. به خاطر این بود که موسی با خداوند مناجات می کرد، اول مسواک کرد، خطاب رسید که چرا مسواک کردی؟ مگر نمی دانی بوی دهان روزه دار نزدم خوش تر از بوی مشک است. بنابر بعضی از اخبار، موسی دوستی داشتند که بوی دهان آن دوست صائم به مشام حضرت موسی رسید به او فرمود: مگر مسواک نکردی؟ آن دوست خجالت کشید. و این جا بود که خداوند به موسی خطاب فرمودند: چرا موجب رنجش دوست روزه دارت شدی؟ بدین واسطه ده روز دیگر بر آن سی روز اضافه کرد. این سبب، سبب ظاهری است ولی در واقع، اضافه شدن ده روز بر آن سی روز، صرفا به خاطر امتحان قوم موسی است. تاخیر موسی از مدتی که برای مردمش معین نموده بود، مردمش گوساله سامری را پذیرفتند.

عنوان کلام / علامه محمد باقر فشارکی اصفهانی- محقق: استاد مهدی احدی

برای خرید کتاب عنوان الکلام کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب اسلامی کلیک کنید.

برای خرید کتب حکمت و عرفان کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.