تبیان، دستیار زندگی
کتابخانه تبیان محتوای الکترونیکی خود را با رعایت استانداردهای بین المللی فهرست نویسی می کند....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

رعایت استانداردها در فهرست نویسی کتابخانه الکترونیکی تبیان

کتابخانه دیجیتالی

کتابخانه تبیان محتوای الکترونیکی خود را با رعایت استانداردهای بین المللی فهرست نویسی می کند.

به گزارش روابط عمومی تبیان، «احمد موذنی» مسئول فهرست نویسی کتابخانه دیجیتال تبیان با اعلام این خبر افزود: به دلیل نوپا بودن کتابخانه های الکترونیکی در کشور، فهرست نویسی براساس استانداردها کمتر رعایت شده که تبیان مصرانه در این راه گام برداشته است.

موذنی اظهار داشت: فهرست نویسی در دو بخش توصیفی و موضوعی انجام می گیرد که در بخش توصیفی اطلاعات مربوط به شناسنامه اثر و در قسمت موضوعی، موضوعات مرتبط با اثر اختصاص می یابد.

وی افزود: در بخش فهرست نویسی توصیفی پدیدآورندگان اثر به صورت کامل و همراه با نامرجح معرفی می شوند تا کاربران بتوانند حتی با شهرت فرد به محتوای تولیدی پدیدآورنده دسترسی داشته باشند.

موذنی اظهار داشت: فهرست نویسی موضوعی کتب و مقالات براساس اصطلاحنامه های فرهنگی ایران (اصفا) و مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی دفتر تبلیغات (علوم اسلامی) کار می شوند که این دو اصطلاحنامه جامع و پذیرفته شده بین المللی هستند.

وی تاکیدکرد: به منظور دسترسی آسان کاربر به محتوا، انتخاب موضوعات اخص از اصطلاحنامه نسبت به واژگان اعم در اولویت بیشتری قرار می گیرند.

روابط عمومی موسسه