تبیان، دستیار زندگی
جهت مشاهده شهاب باران زیبا سه نفراز اعضای انجمن نجوم تبیان به مقصد الموت قزوین برای رصد سفر کردند. آنچه در این مطلب ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بارش شهابی؛ آلبوم تصویری

رصد

جهت مشاهده شهاب باران زیبا سه نفراز اعضای انجمن نجوم تبیان به مقصد الموت قزوین برای رصد سفر کردند. آنچه در این مطلب مشاهده می کنید گزارش کوتاه و تعدادی از عکس های زیبا از این سفر است. اولین موردی که توجه بر انگیز بود تعداد شرکت کنندگان در این برنامه بود. در ابتدا قرار بود تنها 36 نفر برای بارش شهابی عازم الموت شوند اما آنقدر شهاب باران زیبا است که تعداد شرکت کنندگان این برنامه به دو برابر افزایش یافت. خلاصه با 5 مینی بوس و به سرپرستی آقای امام ساعت 1:30 از تهران به مقصد الموت حرکت کردیم. جاده الموت بسیار زیبا بود به طوری که با جاده چالوس برابری می کرد. ساعت 8:10 از داخل اتوبوس، زهره و  هلال ماه رمضان که بسیار زیبا و دیدنی بود را دیدیدم. جای همه خالی داخل اتوبوس افطار کردیم و به تقریبا ساعت نه شب به الموت رسیدیم. الموت بسیار سرد بود و رصد را شروع کردیم.

مشاهده جزئیات این سفر  به این تاپیک مراجعه کنید.

صورت فلکی عوا و اکلیل شمالی
شهاب باران
صورت فلکی ذات الکرسی
شهاب باران
بارش شهابی در صورت فلکی دب اکبر
شهاب باران
راه شیری
شهاب باران
منظره
شهاب باران
عکس دسته جمعی
شهاب باران
صورت فلکی جاثی
شهاب باران
شب الموت
شهاب باران
منظره بین راه
شهاب باران
خوشه ی پروین و صورت فلکی برساوش
شهاب باران
(صورت های فلکی دجاجه، شلیاق و دلفین)
شهاب باران
ماه یک روزه و سیاره زهره
شهاب باران

تهیه: گارسچی؛ اربابی فر


واحد امور کاربران سایت تبیان