تبیان، دستیار زندگی
اهداف و خدمات پرتال اندیشمندان با حمایت از حضور اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه در محیط مجازی تشریح شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پرتال اندیشمندان تبیان چیست؟

پرتال اندیشمندان تبیان

اهداف و خدمات پرتال اندیشمندان با حمایت از حضور اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه در محیط مجازی تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه تبیان پرتال اندیشمندان فعالیت و خدمت نویی است که موسسه تبیان برای اندیشمندان (در تمامی حوزه های علمی) در محیط مجازی در نظر گرفته است. این  بخش از فعالیتهای تبیان در محل غرفه موسسه در هجدهمین نمایشگاه بین اللملی قرآن کریم فعال هست و از اندیشمندان دعوت می کند که  از نزدیک با این بخش از فعالیتهای موسسه تبیان آشنا شوند.

اهداف پرتال اندیشمندان:

1- ایجاد بستر لازم برای معرفی اندیشمندان برتر حوزه های مختلف.

2- توسعه بستر هم اندیشی میان فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی.

3- گسترش محتوای علمی و پژوهش در حوزه های مختلف در محیط مجازی.

4- تقویت ارتباط میان اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی.

5- ثبت و نگهداری ارتباطات اندیشمندان.

خدمات پرتال اندیشمندان:

1- ثبت دامنه پایگاه به نامه اساتید و پژوهشگران.

2- راه اندازی پایگاه اینترنتی به نام اندیشمندان و پژوهشگران.

3- کتابخانه دیجیتالی تحت وب برای ارائه کتب و مقالات اندیشمندان.

4- امکان ارائه متنی، صوت و تصویری جلسات سخنرانی و تدریس اندیشمندان.

5- تأمین فضای امن، برای میزبانی محتوای پایگاه های اندیشمندان.

6- قرار گرفتن پایگاه های اندیشمندان در اینترانت ملی.

7- معرفی اندیشمندان و پایگاه های اینترنتی ایشان از طریق سایت و سایت های مرتبط.

8- همراهی و پشتیبانی اندیشمندان برای حضور و فعالیت موثر در محیط اینترنت

تنظیم: هومن بهلولی