تبیان، دستیار زندگی
مهمترین اهداف دوفصلنامه انتشار تحقیقات انجام‌شده در زمینه‌ی تربیت اسلامی، اطلاع‌رسانی علمی، فراهم آوردن زمینه برای تبادل نظر و تضارب آراءِ متفكران و محققان این رشته، فراهم آوردن زمینه برای تولید علم و اندیشه و نظریه‌پردازی در این زمینه و... می باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دوفصلنامه تربیت اسلامی
دوفصلنامه تربیت اسلامی

مهمترین اهداف دوفصلنامه، انتشار تحقیقات انجام‌شده در زمینه‌ی تربیت اسلامی، اطلاع‌رسانی علمی، فراهم آوردن زمینه برای تبادل نظر و تضارب آراءِ متفكران و محققان این رشته، فراهم آوردن زمینه برای تولید علم و اندیشه و نظریه‌پردازی در این زمینه و آماده كردن زمینه‌ی مناسب برای رشد و ارتقای هرچه بیشتر آموزش و پرورش رسمی كشور در راستای تطابق بیشتر با تعلیم و تربیت اسلامی است.

موضوعاتی كه مورد توجه دوفصلنامه است، به شرح زیر است:

٭    فلسفه‌ی تعلیم و تربیت اسلامی

٭    مكتب‌ها و رویكردها در تعلیم و تربیت اسلامی

٭   فقه تربیتی

٭   مبانی، اصول و روش‌های تعلیم و تربیت اسلامی

٭   تاریخ تعلیم و تربیت اسلامی

٭   آرا و اندیشه‌های تربیتی متفكران مسلمان

٭   علوم تربیتی مانند مدیریت آموزشی، برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، روان‌شناسی تربیتی با نگاه اسلامی

٭   مباحث تطبیقی

٭   حیطه‌ها و ابعاد تعلیم و تربیت در اسلام كه تربیت اعتقادی، تربیت عبادی، تربیت اخلاقی، تربیت جنسی، تربیت سیاسی و غیره را شامل می‌شود.

٭   روش‌شناسی تحقیق در تربیت اسلامی

٭   بررسی جنبه‌های مختلف آموزش و پرورش رسمی با دیدگاه اسلامی

رتبه علمی:  علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

دوره انتشار:  دوفصلنامه

موضوع:  فلسفة تعلیم و تربیت اسلامی - فقه تربیتی

زبان:  فارسی

صاحب امتیاز:  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

محل انتشار:  قم

تلفن:  2936670 (0251)

فاكس:  2803090 (0251)

نشانی:  قم، پردیسان ٬ بلوار فرهنگ ٬ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / تهران : خیابان انقلاب ٬ بین وصال و قدس ٬ كوی اسكو ٬ حوزه و دانشگاه

صندوق پستی:  قم، 3151-37185

سایت اختصاصی:  www.rihu.ac.ir

نشانی الكترونیك:  islamicedu @rihu.ac.ir

مرکز یادگیری سایت تبیان- تنظیم:شکوفه باصری