تبیان، دستیار زندگی
مدرسه‌ای کارآمد (کارآ) است که منابع کمتری جهت تحقق اهداف خود صرف کند (منابع شامل منابع انسانی و فیزیکی می‌شود). برای مثال اگر مدرسه‌ای در نیل به اهداف از منابع مالی و انسانی کمتری استفاده کند کارآتر می باشد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فصلنامه مدارس كارآمد
فصلنامه مدارس كارآمد

جو آموزشی اثر بخش عبارت است از آن محیط( روانی،فیزیکی ) و شرایط آموزشی که در آن فرایند یاددهی، یادگیری به موثر ترین وجه ممکن انجام گرفته و بازده آموزشی به حداکثر برسد.

مدرسه اثر بخش از نظر ما مدرسه ای است که به اهدافش برسد، یعنی هدف سازمان های آموزشی، قبولی بیشتری از دانش آموزانش باشد. مدرسه ای اثر بخش است که تعداد بیشتری از دانش آموزانش ارتقا یابند (قبول شوند) و مدرسه‌ای کارآمد (کارآ) است که منابع کمتری جهت تحقق اهداف خود صرف کند (منابع شامل منابع انسانی و فیزیکی می‌شود). برای مثال اگر مدرسه‌ای در نیل به اهداف از منابع مالی و انسانی کمتری استفاده کند کارآتر می باشد.

دوره انتشار:  فصلنامه

زبان:  فارسی

صاحب امتیاز:  موسسه توسعه مدارس كارآمد

محل انتشار:  تهران

تلفن:  88454944-88473549-88459559 (021)

فاكس:  88454685 (021)

نشانی:  تهران، خیابان شهید بهشتی ،خیابان اندیشه ،اندیشه 8 ،پلاك 4،واحد 4

صندوق پستی:  5376 - 14155

سایت اختصاصی:  www.madaresekaramad.ir

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تنظیم: شکوفه باصری