تبیان، دستیار زندگی
انجمن هنر آسمانی از انجمن های تازه تاسیس تبیان، قریب به سه ماه است که به صورت تخصصی به مقوله هنر دینی می پردازد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هنر دینی را قبول دارید ؟!

هنر دینی

انجمن هنر آسمانی از انجمن های تازه تاسیس در محیط انجمن های تخصصی تبیان، قریب به سه ماه است که به صورت تخصصی به مقوله  هنر دینی می پردازد. هنر دینی، هنر فاخر، هنر آسمانی،  هنر متعهد، هنر قدسی و ... از جمله نام هایی است که از سوی کاربران برای نام انجمن پیشنهاد شد. اما ماهیت هنر دینی و لزوم بررسی آن مقوله ای است که نظر بسیاری از کاربران متخصص و غیر متخصص را به خود جلب کرده است.

افتتاح "مدرسه اسلامی هنر" که طلاب را با موضوعات هنری آشنا می کند و واکنش بزرگان و روحانیون درباره هنر اسلامی بر اهمیت این موضوع و لزوم توجه به آن می افزاید. از جمله سخنان آیت الله جوادی آملی که بیان داشتند این اسم مدرسه اسلامی هنر کاملا اشتباه است، معلوم است اینها معنای هنر اسلامی را نفهمیده اند که آمده اند هنر را هم عرض هنر غربی و شرقی قرار داده اند. ما هنر اسلامی داریم که انسان را تعالی می دهد. در غیر آن اصلا هنری وجود ندارد و اصلا ما آن ها را هنر نمی دانیم.

اهمیت این موضوع انجمنی ها را واداشت تا در انجمن هنر اسلامی به تعریف هنر و تجزیه هنر اسلامی و ارتباط آن با فطرت بپردازد و اینکه آیا به راستی می توان هنر را به اسلامی و غیر اسلامی تقسیم نمود. در این میان در کارگاه انجمن به نقد و بررسی برخی فیلم ها مانند آواتار و چگونگی پرداختن آنها به موضوع مذهب می نشیند و نیز در پی کشف تفاوت هنر مسلمان و هنر اسلامی به تجزیه و ریشه یابی آن می پردازد. توصیف ویژگی های ظاهری و غایی مصادیق هنر بحث جذاب دیگری است که در این انجمن دنبال می شود.

حس

برای مباحثه در این تاپیک شرکت کنید.


درباره ی آواتار

تبیان و جنگ نرم

فارسی وان، دوست یا دشمن؟

جنگ نرم سریال تلویزیونی می شود


واحد امور کاربران سایت تبیان