تبیان، دستیار زندگی
شاید شما نیز تاکنون به دندانپزشکی مراجعه کرده باشید و یا از جمله کسانی هستید که علی رغم دندان درد نسبت به این مراجعه نگران هستید. در این بخش سعی ما بر این است تا ضمن ارائه پرسش و پاسخ هایی در رابطه با دهان و دندان (که ع...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بهداشت دهان و دندان

بهداشت دهان و دندان

شاید شما نیز تا کنون به دندانپزشکی مراجعه کرده باشید و یا از جمله کسانی هستید که علی رغم دندان درد نسبت به این مراجعه نگران هستید.

در این بخش سعی ما بر این است تا ضمن ارائه پرسش و پاسخ هایی در رابطه با دهان و دندان (که عموما مراجعین به دندانپزشکی مطرح نموده اند) زمینه را برای طرح مطالبی درباره این مسئله فراهم نماییم.

(پاسخ ها و مطالب ارائه شده توسط یکی از اساتید دندانپزشکی ارائه می گردد.)

دندانپزشک

آیا تا به حال به اهمیت رعایت بهداشت دندان ها فكر كرده اید؟

اگر دندانی به علت عدم رعایت بهداشت و پوسیده شدن، خراب شد، می توان آن را ترمیم نمود؟     

واقعیت این است كه ترمیم دندان و پر کردن آن حتی اگر به دقت،متبحرانه و با موادی بسیار عالی هم صورت گیرد، مشابه رفو كردن قالی یا شبیه به وصله كردن لباس است. لباسی كه پاره شد،هر چقدر هم با تبحر وصله شود، دیگر لباس اول نخواهد شد .

بهداشت دهان و دندان

آیاتصور می كنید وقتی دندانی با دقت و با مواد عالی پرشد دیگر تخریب نمی شود؟

در واقع چیزی كه باعث می شود، دندان اولیه كه سالم بوده و از مینا و عاج بسیار خوب و محكم هم تشكیل شده بود، خراب شود راحت تر می تواند دندانی را كه یك دندانپزشك خوب بازسازی كرده، خراب كند. فراموش نكنیم مینا و عاج، ساختمان طبیعی دندان است و طبیعتاَ بسیار محكمتر از موادی است كه بشر ساخته و به كارمی برد.

لذا اهمیت رعایت بهداشت، فقط در دندان سالم با اهمیت نبوده، بلکه در دندان پرشده مهم تر می باشد؛ زیرابه یقین موادی كه دندان با آن پر می شود، از مینا و عاج کیفیتی پایین تر خواهد داشت.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.