تبیان، دستیار زندگی
خداوند متعال، هر کس را که بخواهد، عزت می دهد و هرکس را که بخواهد، خوار و خفیف می کند، پس راه رسیدن به عزت، ارتباط با اوست. حرکت عزت، از بالا به پایین است و از منبع، به زمین سرازیر می شود.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

راه رسیدن به عزت
راه

خداوند متعال، هر کس را که بخواهد، عزت می دهد و هرکس را که بخواهد، خوار و خفیف می کند، پس راه رسیدن به عزت، ارتباط با اوست. حرکت عزت، از بالا به پایین است و از منبع، به زمین سرازیر می شود. در قرآن آمده: بگو خداوند!

تویی مالک و ملک، به هر که بخواهی، سلطنت می دهی و از هر که بخواهی، آن را بر می کنی و تو هر که را بخواهی، عزت می دهی و هرکه را بخواهی، خوار و ذلیل می کنی. آری، همه خیر به دست توست و تو البته بر همه چیز قادری. این آیه، فرمانروایی را به لباسی تشبیه کرده که خداوند به تن هر کس و تا هر زمان که بخواهد، می پوشاند و در زمانی معین، آن را از تن هر کس که بخواهد، بیرون می کشد.

دولت کریمه/ درس های اخلاق استاد دکتر مرتضی آقا تهرانی

برای خرید اشتراک کتاب کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب اسلامی کلیک کنید.

برای خرید کتب حکمت و عرفان کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.