تبیان، دستیار زندگی
شبکه اختصاصی کودک بعد از بررسی نقطه نظرات و راه کارهای ارائه شده توسط جناب آقای محمد علی شامانی در جلسه قبل، با جناب آقای دکتر حسین اسکندری که یکی از کارشناسان زبده در حوزه کودک می باشند نیز جلسه ای را ترتیب دادند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شبکه کودک این بار میزبان جناب آقای دکتر حسین اسکندری

شبکه کودک این بار میزبان جناب آقای دکتر حسین اسکندری

شبکه اختصاصی کودک بعد از بررسی نقطه نظرات و راه کارهای ارائه شده توسط جناب آقای محمد علی شامانی در جلسه قبل، با جناب آقای دکتر حسین اسکندری که یکی از کارشناسان زبده در حوزه کودک می باشند نیز جلسه ای را ترتیب دادند.

آقای دکتر حسین اسکندری

برخی از فعالیت های جناب آقای دکتر حسین اسکندری:

* ایشان دارای مدرک دکتری تخصصی در رشته روانشناسی بالینی هستند.

* عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

* روانشناسی و روان درمانی بر روی مسائل روایت استعاره زبان و فرهنگ

* رئیس مركز پژوهشی علوم رفتاری در پژوهشکده فرهنگ پژوهی و مرکز تحقیقات علوم رفتاری

* مدیر کل بهداشت آموزش و پرورش

* سردبیر مجله رشد معلم

* استاد دانشگاه

* محقق در زمینه کودک و خدا

جناب آقای دکتر اسکندری از طرح بسیار استقبال نمودند و خواستار پیگیری های بیشتر درخصوص اجرایی شدن کار شدند.

طبق نظر ایشان طرح خوب اما اصل آن نحوه ادامه یافتن کار است. ایشان معتقد بودند مثلث (محتوا، کاربر، شبکه) نیازمند رأس دیگری تحت عنوان (زیر ساخت فکری) است.

چرا که در دنیای امروزی تولید محتوا مهم نیست، مهم تولید سواد است.

نظر ایشان در مورد کاربران هم قابل تأمل بود، ایشان معتقد بودند در حال حاضر نباید به تعداد زیاد کاربران بسنده کرد، بلکه باید به دنبال شناسایی، آموزش و تربیت کاربران بود، کاربرانی که مخصوص فضای مجازی باشند.

همچنین ایشان وجود اتاق فکر را به صورت دائمی، لازم و ضروری دانستند، چرا که بقای اصلی یک طرح به ایده های کارشناسان آن حوزه بستگی دارد.

درواقع با اینکه ما در جامعه ای زندگی می کنیم که مدعی انقلاب فرهنگی است و در فناوری پیشرفت کرده است اما پیشرفتی در زمینه فکر کردن نداشته ایم.

انجام یک کار اصولی مستلزم اندیشه ای قوی است که این امر به طبع بلد بودن نحوه اندیشیدن را  می طلبد.

احمد ابوحمزه، دکتر حسین اسکندری، دکتر باران دوست

جناب آقای دکتر اسکندری در پایان به این نکته اشاره داشتند که طرح می تواند به صورت فرا ملی هم گسترش یابد.

در این جلسه دیگر کارشناسان ازجمله جناب آقای احمد ابوحمزه و جناب آقای دکتر باران دوست نیز حضور داشتند.

جلسات اتاق فکر شبکه اختصاصی کودک همچنان ادامه دارد.

همچنان منتظر خبرهای ما باشید.

نوشته: مریم فروزان کیا