تبیان، دستیار زندگی
مزاج حالت طبیعی هر فرد نسبت به واکنش غذا و دارو تعیین می شود. هر بیمار باید مزاج خود را بداند و با طبیعت دارو و غذا تطبیق دهد. شما اگر به مزاج خودتان آگاهی نداشته باشید نمی توانید غذا و خوراکی های بد و خوب را تشخیص دهید.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تعریف مزاج در طب سینا
بوعلی سینا

مزاج حالت طبیعی هر فرد نسبت به واکنش غذا و دارو تعیین می شود. هر بیمار باید مزاج خود را بداند و با طبیعت دارو و غذا تطبیق دهد. شما اگر به مزاج خودتان آگاهی نداشته باشید نمی توانید غذا و خوراکی های بد و خوب را تشخیص دهید. یک غذا و یک دارو ممکن است برای یک فرد بیمار مفید باشد ولی همان غذا و همان دارو برای فرد دیگر با همان بیماری مضر است. یعنی هر شخص سزاوار مزاجی است که ویژه اوست و شخص دیگر چنین نیست. ابن سینا دقیق تر این شرح مزاج را نقل فرموده: مزاج عبارت از چنان کیفیتی است که از واکنش متقابل اجزای ریز مواد متضاد داخلی بوجود می آید. در این واکنش متقابل بخش زیادی از یک یا چند ماده با بخش زیادی از ماده یا مواد متخالف با هم می آمیزند، برهم تاثیر می کنند و از این آمیزش کیفیت متشابهی حاصل می شود که آن را مزاج نامیده اند.

قانون در طب (طب سینا) گرد آورنده: محمد حسین حیدریان

برای خرید اشتراک کتاب کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب خانواده کلیک کنید.

برای خرید کتب روانشناسی کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.