تبیان، دستیار زندگی
سئوال : در آیه اول از سوره اسراء یکی از عقاید مهم مسلمانان یعنی به معراج رفتن پیغمبرشان بیان شده است که از دیدگاه عقل امری محال به حساب می آید چرا که چند اشکال عمده دارد که با هم مرور می کنیم.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معراج پیامبر (ص)
شبهات اینترنتی

سئوال : در آیه اول از سوره اسراء یکی از عقاید مهم مسلمانان یعنی به معراج رفتن پیغمبرشان بیان شده است که از دیدگاه عقل امری محال به حساب می آید چرا که چند اشکال عمده دارد که با هم مرور می کنیم. ا- برای اقدام به یک سفر فضایی و فرار از جاذبه زمین ، به سرعتی معادل چهل هزار کیلومتر در ساعت نیاز است. 2- در خارج از جو زمین، هوایی وجود ندارد و انسان در آنجا نمی تواند زنده بماند. 3- در خارج از جو زمین، اشعه های خطرناکی به مانند اشعه کیهانی و اشعه ماوراء بنفش و اشعه ایکس وجود دارد که در خارج از جو زمین بر ارگانیسم بدن انسان تاثیر گذاشته به طوری که کشنده و مرگبار است. با اشکالات موجود می توان دریافت که این عقیده مسلمانان نیز خرافه ای بیش نیست.

جواب : بشر با پیشرفت علمی خود ثابت کرد که هیچ یک از این امورات محال عقلی نیست. بشر توانسته است با ساختن سفینه های فضایی با سرعت بالا از جو زمین خارج شود. بشر توانسته است با لباس مخصوص از اشعه های مختلف در خارج از جو زمین خود را حفظ نماید. بشر توانسته با امکانات و تمرین های متعدد با بی وزنی مقابله کند. بنابراین، خارج شدن از جو زمین عقلا محال نیست، چون بشر در حال حاضر علناَ را انجام می دهد. حال می گوئیم: هنگامی که بشر با این قدرت محدود بتواند خود را به نوعی در برابر این امورات به ظاهر محال قرار دهد و آنها را به ممکن تبدیل کند، آیا با استمداد از نیروی نامحدود الهی این امر برای پیغمبر ما ممکن نیست؟ بلکه همچنان که در مقدمه عرض کردیم، نیروی الهی در معجزه، فوق نیروی بشری است و همچنان که می بینید، معجزه معراج پیغمبر بدون امکانات امروزی بوده که نشان می دهد پیغمبر اکرم (ص) با نیرویی فوق نیروی بشری به آسمانها رفته است. نظیر این قدرت را در معجزات پیغمبران قبلی نیز مشاهده می کنیم.

پاسخ به شبهات اینترنتی 1و 2 / هادی کردان

برای خرید کتاب شبهات اینترنتی 1و 2 کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب اسلامی کلیک کنید.

برای خرید کتب حکمت و عرفان کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.