تبیان، دستیار زندگی
با عکس ها سفر کنید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خداحافظ کارون خروشان!

خشکسالی به کارون هم رسید و گرمای شدید هوا در جنوب کشور، کارون را آنقدر کم آب کرده که حتی مردم محلی هم احساس نگرانی می کنند.

 • خشکسالی به کارون رسید!
  خشکسالی به کارون رسید!
 • خشکسالی به کارون رسید!
  خشکسالی به کارون رسید!
 • خشکسالی به کارون رسید!
  خشکسالی به کارون رسید!
 • خشکسالی به کارون رسید!
  خشکسالی به کارون رسید!
 • خشکسالی به کارون رسید!
  خشکسالی به کارون رسید!
 • خشکسالی به کارون رسید!
  خشکسالی به کارون رسید!
 • خشکسالی به کارون رسید!
  خشکسالی به کارون رسید!
 • خشکسالی به کارون رسید!
  خشکسالی به کارون رسید!
 • خشکسالی به کارون رسید!
  خشکسالی به کارون رسید!


گروه گردشگری تبیان

عکس ها: ایرنا