تبیان، دستیار زندگی
با عکس ها سفر کنید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مجسمه های شنی در شرجی بابلسر

این روزها اگر گذارتان به بابلسر بیفتد، شاید بتوانید تندیس های چهارمین جشنواره مجسمه های شنی را در ساحل این شهر ببینید. اما اگر هنوز برنامه ای برای سفر به این منطقه ندارید، شاید با چند کلیک بتوانید حال و هوای مجسمه سازی در ساحل شرجی بابلسر را در دنیای مجازی تجربه کنید!

 • جشنواره مجسمه های شنی
  جشنواره مجسمه های شنی
 • جشنواره مجسمه های شنی
  جشنواره مجسمه های شنی
 • جشنواره مجسمه های شنی
  جشنواره مجسمه های شنی
 • جشنواره مجسمه های شنی
  جشنواره مجسمه های شنی
 • جشنواره مجسمه های شنی
  جشنواره مجسمه های شنی
 • جشنواره مجسمه های شنی
  جشنواره مجسمه های شنی
 • جشنواره مجسمه های شنی
  جشنواره مجسمه های شنی
 • جشنواره مجسمه های شنی
  جشنواره مجسمه های شنی
 • جشنواره مجسمه های شنی
  جشنواره مجسمه های شنی
 • جشنواره مجسمه های شنی
  جشنواره مجسمه های شنی
 • جشنواره مجسمه های شنی
  جشنواره مجسمه های شنی
 • جشنواره مجسمه های شنی
  جشنواره مجسمه های شنی
 • جشنواره مجسمه های شنی
  جشنواره مجسمه های شنی
 • جشنواره مجسمه های شنی
  جشنواره مجسمه های شنی
 • جشنواره مجسمه های شنی
  جشنواره مجسمه های شنی
 • جشنواره مجسمه های شنی
  جشنواره مجسمه های شنی
 • جشنواره مجسمه های شنی
  جشنواره مجسمه های شنی


گروه گردشگری تبیان- الهام مرادی

عکس ها: فارس