تبیان، دستیار زندگی
دومین دوره مسابقات جام حذفی استان های تبیان به پایان رسید. در طول مدت برگزاری این مسابقه، شور و هیجان در بین کاربران تبیان موج می زد...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

خودکشی کردم که شهرم...

خودکشی

دومین دوره مسابقات جام حذفی استان های تبیان به پایان رسید. در طول مدت برگزاری این مسابقه، شور و هیجان در بین کاربران تبیان موج می زد. دوستان پرتلاش ما از همه ی استانها نهایت سعی خود را کردند و از همه ی امکانات سایت از محیط چت تبیان گرفته تا انجمن ها استفاده نمودند تا با راهنمایی و هدایت همدیگر بتوانند به پیروزی استان خود دست یابند. همین جا از همه شما کاربران عزیزی که در این رقابت سالم شرکت کردید سپاسگزاریم و پر واضح است که همگان برنده اند مگر آنان که به صحنه ی تلاش و رقابت زندگی وارد نمی شوند. 

اما یکی از اعضای خلاق انجمن های تخصصی تبیان با نام مستعار جاده ی دوستی ، جهت وصف جام حذفی تبیان در انجمن طنز و سرگرمی شعری به طنز سروده است که برای رفع خستگی تمام تلاشگران این مسابقه آن را در ذیل به نمایش گذاشته ایم.

شعر طنز «جام حذفی»

وقت فراغت آمد و این جــــام حذفی پشت آن
شهر ما که اوت شـد و، شهر شما هم پشت آن!
اولش پایتخت ایران سربلند بود و عزیز و یکه تاز
بعد آن شهر شما میزد جلو، ز زیرکی از پشت آن!
گله از کارت کنــــــــم ، همشــهری تبیانی ام؟
نیم ســاعت از وقت اینترنت نذاشــتی پشت آن!
من دو فروند سـیستمی دارم درین خانه، ببیـن
مــی نشستم پشــت این یکی ،برادر پشـت آن!
هر چه آمـد پاســخش گفتم سریع ،بی دغدغه
هی می آمد یک ســوال مشکلی در پشــت آن!
خودکشـی کردم که شـــهرم برترین ماند ولــی
هی تمام شـــهرها آیند ، روند ، من پشـــت آن!
من کـــــــــه دیگر این عطا و آن لقا بخشیده ام
چون نمی دانم شوم شــهر نخست یا پشت آن!
روی حرفم با تـو اسـت ای شـــهر اول نازنیــــن
یا تو شـــهر دومـی ، یا سـومی ، یا پشــــت آن!
خواهــــــــی بیارم من برایت خـاوری یا وانتــی؟
تو شوی راننده و من، با جایزه ات در پشــــت آن!
جایزه های مختلف از جــــــــام حذفی می بری
لااقل از جاده دوســتی، ازین اول برو تا پشت آن!
الغرض ،قصد و غرض از جـــام ما ،اینست و بس
وقت تو نیک پر شود،این شعر من هم پشت آن!

از همه شما عزیزان نیز به فعالیت در انجمن های تخصصی تبیان دعوت می کنیم.

جهت پاسخ به سوال مطلب ابتدا تاپیک آموزش طنز نویسی مجازی 1 را بخوانید.


واحد امور کاربران سایت تبیان