تبیان، دستیار زندگی
هوشنگ نهاوندی (مشاور فراماسونر محمدرضا پهلوی، رئیس دفتر فرح و رئیس دانشگاه تهران) مدعی شد رژیم پهلوی به دنبال دانشگاه ایرانی و استقلال از آمریکا بود!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تحریف جالب تاریخ در تلویزیون دولتی انگلیس؛

بی‌بی‌سی: شاه کاملا ضدآمریکایی بود!

محمدرضا شاه

شبکه دولتی انگلیس در عمل به یکی از اهداف اصلی تاسیس خود، مجدداً به تحریف تاریخ پرداخت.

روزنامه کیهان در این زمینه نوشت: این شبکه از قول هوشنگ نهاوندی (مشاور فراماسونر محمدرضا پهلوی، رئیس دفتر فرح و رئیس دانشگاه تهران) مدعی شد رژیم پهلوی به دنبال دانشگاه ایرانی و استقلال از آمریکا بود!

هوشنگ نهاوندی که سابقه عضویت در کابینه حسنعلی منصور و ریاست دانشگاه های تهران و شیراز (پهلوی سابق) را در پرونده خود دارد، در گفت وگو با بی بی سی ادعا کرد: شاه به من می گفت در دانشگاه، در آمریکایی بازی افراط می کنند شما باید به این آمریکا بازی خاتمه بدهی، من یک دانشگاه ایرانی می خواهم. بعد از قرارداد بین دانشگاه پهلوی و دانشگاه کندی آمریکا به ریاست اسدالله علم، دانشگاه کندی یک قیمومیتی پیدا کرده بود. حتی سفیر وقت آمریکا -که مرد خوبی بود و با من هم آشنا بود- وقتی من به ریاست این دانشگاه منصوب شدم با تعجب به شاه گفت که یک فرد تحصیل کرده فرانسه و آمریکا نرفته رئیس این دانشگاه ایرانی- آمریکایی شده است. شاه در جواب ایشان گفت هیچ نگرانی نداشته باشید ایشان دستورات من را اجرا می کنند که البته جواب دوپهلویی بود!

هوشنگ نهاوندی (مشاور فراماسونر محمدرضا پهلوی، رئیس دفتر فرح و رئیس دانشگاه تهران) مدعی شد رژیم پهلوی به دنبال دانشگاه ایرانی و استقلال از آمریکا بود!

این مهره مورد اعتماد آمریکا افزود: شاه همیشه از استقلال و آزادی دانشگاه حتی در برابر مداخلات سازمان های امنیتی حمایت می کرد.

نهاوندی در پایان این گفت وگو اظهار داشت: شاه در 3 دیداری که با او در قاهره، مکزیک و آخرین بار در بستر مرگ کردم، از خاطراتش با غم و تأثر از مداخلات سیاست های غربی در ایران یاد می کرد.

این تحریف تاریخ و گشاده دستی بی بی سی (اعلام کننده اسم رمز کودتا در شب 28 مرداد) و مشاور فراماسون محمدرضا پهلوی در حالی است که اتفاقاً دیکتاتور پهلوی جشن کودتای خیانت آمیز 28مرداد 1332 (با کمک اینتلیجنس سرویس انگلیس و سازمان سیای آمریکا) را کمتر از 4 ماه بعد با سرکوب دانشجویان معترض به آمریکا و قربانی کردن سه تن از آنان پیش پای نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا برپا کرد و نشان داد که بر سر استقلال کشور و دانشگاه کاملاً مصمم است!! در برنامه ریزی نظام دانشگاهی کشور نیز آنچه اصل بود روحیه آمریکازدگی مطلق و پرهیز دادن دانشجویان از سیاست و هوشیاری نسبت به واقعیت های حضور استعمار و استبداد وابسته در کشور بود.

منبع:شبکه ایران

تنظیم:س.آقازاده