تبیان، دستیار زندگی
برخی از بازماندگان قربانیان حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ از مخالفان احداث مسجد در نزدیکی محل این حملات در نیویورک هستند با این حال طرفداران احداث مسجد و مرکز فرهنگی مسلمانان بر این باور هستند كه این اقدام به بهبود روابط بین ادیان کمک خواهد کرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

احداث مسجددرکنارمحل برج های دوقلو

محل احداث و تخریب برج های دوقلو

بخش سیاسی-مخالفان احداث این مسجد امیدوار بودند کمیته حفاظت از ساختمان‌های تاریخی نیویورک با تخریب یک ساختمان تجاری قدیمی و ساخت مرکز فرهنگی مسلمانان مخالفت کند.
کمیته شهرداری نیویورک با احداث یک مسجد در نزدیکی محل حملات یازدهم سپتامبر موافقت کرد.

این در حالی است که طرح احداث یک مرکز فرهنگی ۱۳ طبقه و یک مسجد در نزدیکی محل ویرانه‌های برج‌های مرکز تجارت جهانی جنجال‌هایی را در آمریكا به همراه داشته است.

مخالفان احداث این مسجد امیدوار بودند کمیته حفاظت از ساختمان‌های تاریخی نیویورک با تخریب یک ساختمان تجاری قدیمی و ساخت مرکز فرهنگی مسلمانان مخالفت کند.

محل احداث و تخریب برج های دوقلو

برخی از بازماندگان قربانیان حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ از مخالفان احداث مسجد در نزدیکی محل این حملات در نیویورک هستند با این حال طرفداران احداث مسجد و مرکز فرهنگی مسلمانان بر این باور هستند كه این اقدام به بهبود روابط بین ادیان کمک خواهد کرد.

«مایکل بلومبرگ»، شهردار نیویورک هم خواستار احترام به آزادی دینی مسلمانان شده است.

گفته‌شده كه «سارا پیلین»، نامزد معاونت ریاست‌جمهوری جمهوری‌خواهان در انتخابات دو سال پیش و «نیوت گینگریچ»، از روسای پیشین مجلس نمایندگان آمریکا از مخالفان احداث این مسجد هستند.

منبع:ایلنا

تنظیم:س.آقازاده