تبیان، دستیار زندگی
قیام طبیعت، و انتساب آن به خداوند و نظام جهان و وجود اشیاء امریست که اختصاص به خداوند سبحان دارد و شرکت در آن قبیح است و در نزد رهبران الهی خروج از دین محسوب می شود
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

روزه و انسان ملکوتی
انسان

قیام طبیعت، و انتساب آن به خداوند و نظام جهان و وجود اشیاء امریست که اختصاص به خداوند سبحان دارد و شرکت در آن قبیح است و در نزد رهبران الهی خروج از دین محسوب می شود. خداوند حکیم، وچود عالم و نظام آن را بدون هیچ گونه شریکی تحقق بخشیده، و آن را ملکوت می نامد. بنابراین ملکوت آن حکومت و تدبر و نظمی است که در آسمانها و زمین بر قرار است بدون این که شرکتی در آن باشد. انسان ملکوتی، آن انسانی است که از عالم ملک گذشته، و از ظواهر طبیعت پشت گرده، و به درون ملک و طبیعت رسیده است، خواه به برزخ برسد، خواه به عالم عقلی راه پیدا کند.

سیره ماه رمضان و روزه داران/ مهدی احدی امیر کلائی

برای خرید اشتراک کتاب کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب اسلامی کلیک کنید.

برای خرید کتب حکمت و عرفان کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.