تبیان، دستیار زندگی
ضرب المثلی قدیمی است که می گوید: دونوع آدم در این دنیا وجود دارد :آدم های مثبت و آدم های منفی: اگر مجبور بودید که باقی عمرتان را با یکی از این دو گروه زندگی کنید، کدامیک را انتخاب می کنید؟ تصمیم سختی است نه؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نگرش مثبت به زندگی
از زندگی لذت ببرید !!!

ضرب المثلی قدیمی است که می گوید: دو نوع آدم در این دنیا وجود دارد: آدم های مثبت و آدم های منفی: اگر مجبور بودید که باقی عمرتان را با یکی از این دو گروه زندگی کنید، کدامیک را انتخاب می کردید؟ تصمیم سختی است نه؟! متاسفانه بیشتر بدون اینکه بفهمیم دید و نگرش همسر آینده مان نسبت به دنیا مثبت است و یا منفی، عاشق می شویم. به راستی که این دو نگرش بسیار با یکدیگر فرق می کنند. آدم های منفی: همیشه بر روی مشکلات تمرکز می کنند و در برابر راه حل مقاومت می ورزند. ا- اجازه می دهند که ترس و نگرانی آن ها را اداره کند. 2 - به آینده بدبین هستند. 3- به سادگی به کسی اعتماد نمی کنند. آدم های مثبت: 1- همیشه بر روی پیدا کردن راه حل، تمرکز می کنند.2- موانع را به فرصت ها و سختی ها را به درس هایی سازنده بدل می کنند. 3- به توانایی های خود در بهبود اوضاع و شرایط اعتماد دارند. 4- خوشبین هستند و باور دارند که اوضاع را همیشه می توان بهتر کرد.5- به واسطه ی آگاهی و بینش، در شخصیت خود تغییراتی مثبت، به وجود می آورند.

 آیا تو آن گمشده ام هستی/ باربارادی آنجلیس

برای خرید اشتراک کتاب کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب خانواده کلیک کنید.

برای خرید کتب روانشناسی کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.