تبیان، دستیار زندگی
موج های تابیده و بازتابیده بطور دائم با یكدیگر تداخل می كنند و اَشكال پیچیده ای را به وجود می آورند و پس از مدّت كوتاهی میرا می گردند. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تاری كه از دو نقطه ثابت است.

اكنون اجازه دهید كه یك تار كشیده شده (كه بین دو نقطه ثابت قرار دارد) را مورد بررسی قرار دهیم. چنین تاری را در گیتار یا ویولون دیده ‌اید. وقتی این تار با بسامد‌های مختلف به نوسان درآید، موج حاصله از آن در دو جهت (چپ و راست) به حركت درآمده و از نقاط ثابت بازتاب می‌ كند.

تاری كه از دو نقطه ثابت است.

موج‌های تابیده و بازتابیده به طور دائم با یكدیگر تداخل می‌ كنند و اَشكال پیچیده ‌ای را به ‌وجود می ‌آورند و پس از مدّت كوتاهی میرا می ‌گردند. در حالی كه، آن موج ‌هایی كه متناظر با بسامد تشدید هستند برای مدّت طولانی باقی می ‌مانند. ازآن جا كه نقاط انتهایی تار ثابت است، بنابراین در حكم گره هستند.

البته امكان تولید گره ‌های دیگر نیز وجود دارد. چنین حالت‌ هایی در شكل زیر نشان داده شده ‌است. در هر یك از این تصاویر چند لحظه مختلف از حركت تار به نمایش گذاشته شده‌ است.

تاری كه از دو نقطه ثابت است.
تاری كه از دو نقطه ثابت است.
تاری كه از دو نقطه ثابت است.
تاری كه از دو نقطه ثابت است.
تاری كه از دو نقطه ثابت است.
تاری كه از دو نقطه ثابت است.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی