تبیان، دستیار زندگی
با شكست‎ تیمهای‎ بارسلونا و رئال‎ مـادریـد هـفتـه‎ سـوم‎ مسـابقـات‎ فـوتبـال‎ باشگاههای‎ اسپانیا پایان‎ یافت‎. دراین‎ رقابتها دیشب‎ اتلتیكو مادرید دو بر یك‎‎ بارسلونا را شكست‎ داد واسپانیول‎ با یك گل‎‎‎ دومین‎‎ شكست‎ این فص...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هفته سوم فوتبال باشگاههای اسپانیا باتوقف بارسلوناورئال پایان یافت


با شكست‎ تیمهای‎ بارسلونا و رئال‎ مـادریـد هـفتـه‎ سـوم‎ مسـابقـات‎ فـوتبـال‎ باشگاههای‎ اسپانیا پایان‎ یافت‎.

دراین‎ رقابتها دیشب‎ اتلتیكو مادرید دو بر یك‎‎ بارسلونا را شكست‎ داد واسپانیول‎ با یك گل‎‎‎ دومین‎‎ شكست‎ این فصـل رئال مـادریـد را رقم‎ زد.

در سایربازیها گتافه‎‎ چهار بـر سـه از سـد الاوز گذشت‎, مالاگا دوبریك‎‎ اتلتیك بیلبـائو را برد, سانتاندربا یك‎ گل‎‎ مقابل سلتاویگو پیروز شد, اوساسونا با همین‎ نتیجه‎‎ سه ویا را شكست‎ داد و دیدار تیمهای‎ كادیز با ویا رئال‎ با تساوی‎ یك‎‎ - یك وبتیس‎ با زاراگوزا با تساوی‎ بدون‎‎ گل‎ پایان یافت‎.

دیدار پایانی‎ هفته‎ سوم‎ مسابقـات‎ فـوتبـال‎ باشگاههای‎‎ ایتالیا با تساوی پایان‎ یافت‎. در آخرین‎‎ بازی‎ این هفته‎ دیشب‎ لیـورنـو در مصاف‎‎ با رم‎ با تساوی‎ بدون‎ گل‎ متوقف شد.

پیش‎ از این‎ بازی‎ نیز سامپدوریا دو بر یـك‎ از سد میلان‎ گذشت‎.

یوونتوس‎ باهمین‎ نتیجه‎ مقابل‎ اسكولی‎ پیروز شد. دیدار كالیاری‎‎ با مسـینـا بـه‎ تسـاوی یك‎‎ - یك انجامید. لاتزیو سه‎ بریك‎ مقابل‎ ترویزو پیروز شد. فیورنتینـا چهـار بـر دو از سـد اودینـزه‎ گذشت‎. رجینا سه‎‎‎ بریك‎ از كیه وو شكست‎ خورد و سیه نا دوبر یك‎ مغلوب‎ پالرمو شد.

در پایان‎ هفته‎ پـنجـم‎ مسـابقـات‎ فـوتبـال‎ باشگاههای‎ آلمان‎‎ لوركوزن پس‎ ازتعویض‎ مربی‎ خود و با رودی‎ فولر سه‎ بریك‎ تیم‎ میزبـان‎ دویسبورگ‎ را شكست‎ داد و دیـدار تـیمـهـای‎ شالكه‎ با هرتابرلین‎‎ بـا تسـاوی‎ بـدون گـل‎ پایان‎ یافت‎.

هفته‎‎ ششم‎ مسابقات‎ فوتبال‎ باشگاه های‎ برتر انگلیس‎ امروز با دیـدار تیـمهـای‎ آرسنـال‎ بااورتون‎‎ به‎ پایان می‎ رسد.

در همین‎ چـارچـوب‎ دیـروز دیـدار تیـمهـای‎ لیورپول‎ و منچستریونایتد با تسـاوی‎ بـدون‎ گل‎ پایان‎ یافت‎. نیوكاسل‎‎ با سه‎ گل میزبان‎‎ خود بلكبـرن را شكست‎ داد.

بازی‎‎ ویگان‎ با میدلزبورو یك‎‎- یك مساوی شد و منچسترسیتی‎ یك‎ به‎ صفر مغلوب‎ بولتون‎ شد.