تبیان، دستیار زندگی
تکنولوژی نه تنها به توان فردی می افزاید، بلکه ممکن است که با هدف افزایش توان گروهی، ساخته و استفاده شود. به طور کلی، تکنولوژی به ابزاری قدرتمند برای دستیابی، راهبری و بهره گیری از منابع طبیعی در جهت اهداف انسانی بدل شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انسان و تکنولوژی
تکنولوژی و استرس

تکنولوژی نه تنها به توان فردی می افزاید، بلکه ممکن است که با هدف افزایش توان گروهی، ساخته و استفاده شود. به طور کلی، تکنولوژی به ابزاری قدرتمند برای دستیابی، راهبری و بهره گیری از منابع طبیعی در جهت اهداف انسانی بدل شده است. از آنجا که امروزه، فعالیت های فردی چندان نتیجه بخش نیست. ابزارهای گوناگونی برای تلاش های سازمان یافته گروهی ساخته می شود. تکنولوژی سبب افزایش توانایی فعالیت های سازمانی گروه ها، در مقایسه با فعالیت های فردی هریک از اعضای آن ها می شود. سازمان های انسانی نیز همانند خود انسان ها می توانند بیاموزند و بر توان انسان ها در دستیابی به اهدافشان بیفزایند.

سرمایه گذاری خطر پذیر/ سید کامران باقری - جواد محبوبی

برای خرید کتاب سرمایه گذاری خطر پذیر کلیک کنید.


تنظیم: آقایی

برای خرید کتب خانواده کلیک کنید.

برای خرید کتب روانشناسی کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.