تبیان، دستیار زندگی
اگر طناب با بسامد مشخص به لرزش درآید دو موج تابیده و بازتابیده با یكدیگر تداخل می كنند و بر اثر آن یك موج ایستاده با دامنه بزرگ حاصل می شود. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امواج ایستاده

اگر یك طرف طناب (یا فنری) ثابت شده باشد و شما طرف دیگر آن را به نوسان درآورید، آن گاه امواج به طور پیوسته به سمت نقطه ثابت حركت می ‌كنند و در حالی كه وارونه شده ‌اند، بازتاب می ‌كنند. در هنگامی كه شما به طور پیوسته در طول طناب موج ایجاد می ‌كنید، امواج تابیده و بازتابیده در دو جهت مختلف شروع به حركت می ‌كنند و در این اثناء با یكدیگر تداخل نیز می ‌كنند. در مدل سازی و تصویر زیر این موضوع به نمایش در آمده ‌است.

امواج ایستاده

اگر طناب با بسامد مشخص به لرزش درآید دو موج تابیده و بازتابیده با یكدیگر تداخل می‌ كنند و بر اثر آن یك موج ایستاده با دامنه بزرگ حاصل می ‌شود.

امواج ایستاده

برای مشاهده فیلم روی شكل زیر کلیک کنید.

برای مشاهده فیلم روی شكل زیر کلیک کنید.

این موج از آن جهت ایستاده نامیده می ‌شود كه از ظاهر آن بر نمی‌آید كه در جهتی خاص حركت كند. در حقیقت در نقاطی كه طناب ساكن است دو موج با یكدیگر تداخل ویرانگر داشته ‌اند و بر اثر آن گره به ‌وجود آمده ‌است.

در مقابل، نقاطی كه طناب با حداكثر دامنه نوسان می ‌كند دو موج به صورت سازنده با یكدیگر تداخل نموده ‌اند و اصطلاحاً شكم حاصل شده ‌است.

امواج ایستاده

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی