تبیان، دستیار زندگی
سئوال کردم : آقا جان !شما از آنها راضی هستید؟ حضرت سکوت کردند وبعد از تاملی فرمودند: ما کسی را غیر از آنها نداریم!
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آیا امام زمان از طلبه ها راضی است
-3f 'dgj 7('7('jj

سئوال کردم : آقا جان !شما از آنها راضی هستید؟ حضرت سکوت کردند وبعد از تاملی فرمودند:

ما کسی را غیر از آنها نداریم!

در تشرفی که آیت الله الهی طباطبائی(ره) به محضر حضرت بقیة الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداه

داشتند، حضرت به ایشان فرمودند: اگر مشکل و گرفتاری داشتید خدا را قسم بدهید به ریزه خواران سفره ما.

آیت الله الهی طباطبایی  (ره) فرمودند: با وجودی که منظور حضرت را فهمیدم اما می خواستم از لسان شریف

خودشان بشنوم!

سوال کردم : آقا جان !ریزه خواران سفره شما چه کسانی هستند:

حضرت فرمودند: همین طلبه ها

سئوال کردم : آقا جان !شما از آنها راضی هستید؟ حضرت سکوت کردند وبعد از تاملی فرمودند:

ما کسی را غیر از آنها نداریم! 

پس به ریزه خواران حضرتش: اللهم عجل لولیک الفرج

مرحوم آیت اله الهی طباطبائی اخوی بزرگوار علامه طباطبایی که بنا به نقل برخی بزرگان در عظمت و کرامات برتر از برادر خویش ، اما گمنام بود  بازندگی ایشان بیشتر آشنا شوید(کلیک کنید)

-3f 'dgj 7('7('jj

یاامام الـعـصر(ع)مـــا زآن تـوایـم
بنــده انعام واحسـان توایم
بـر نـمی داریــم سرازخـاکـ درت
تاابـدبـرعـهـدوپـیمان تـوایـم
درصـــراط مســتــقـیـم بـنــــدگــی
پیـروارشـاد و بـرهان توایـم
پیشه ماعشق وشوق کوی توست
چاکرانه سر به فرمان توایم
هر کسی مطلوب ومعشوقی گرفت
ما گرفتـار و پریشـان توایـم
هرکسی را علت وبیماری اســت
ما همه بیمار هجران توایم
دردمــــــــنــدانـیـم ازســوز فــراق
جملگی محتاج درمان توایم
مـلـک دنیـا گرهـمـه ازآن مــاست
ریزه خواران سر خوان توایم

( آیت الله صافی گلپایگانی)


تنظیم برای تبیان گروه حوزه علمیه

منبه مطالب اعضا  انجمن حوزه