تبیان، دستیار زندگی
این بازی برای بچه های دوره دبستان در نظر گرفته شده است، دختر بچه با دقت به اطراف خود نگاه می کند، اشیایی روی زمین وجود دارد که باید سر جایشان قرار گیرند، شما با کمک ماوس خود، به دختر بچه در تمیز کردن محیط اطرافش کمک کنید....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هر چیز سر جای خود

این بازی برای بچه های دوره دبستان در نظر گرفته شده است، دختر بچه با دقت به اطراف خود نگاه می کند، اشیایی روی زمین وجود دارد که باید سر جایشان قرار گیرند، شما با کمک ماوس خود، به دختر بچه در تمیز کردن محیط اطرافش کمک کنید.

هر چیز را سر جای خود بگذارید.

دریافت بازی


گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان

تنظیم: نوربخش