تبیان، دستیار زندگی
ای گرفتار دو عالم خیز وقت خواب نیست نیمه شعبان که وقت خفتن احباب نیست باب ها را بر گشوده رحمت پروردگار نا امید هرگز کسی از فیض این ابواب نیست ابر رحمت برگشوده فیض خود را بر جهان آب غفرانش ببارد بر کسی در خواب نیست نیمه شعبا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

باسمه تعالی


ای گرفتار دو عالم خیز وقت خواب نیست

نیمه شعبان که وقت خفتن احباب نیست

باب ها را بر گشوده رحمت پروردگار

نا امید هرگز کسی از فیض این ابواب نیست

ابر رحمت برگشوده فیض خود را بر جهان

آب غفرانش ببارد بر کسی در خواب نیست

نیمه شعبان شب قدر است برای شیعیان

چون بود مولود مهدی جای استعجاب نیست

انبیاء و اولیا را رهنمایی شد تمام

نیر اعظم بر امد جلوه گر مهتاب نیست

مرغ شب را گر نباشد قوه ادراک خود

این دگر تقصیر از خورشید عالمتاب نیست

مهدی ال محمد حجت مستور حق

غایب از چشم عموم است لیک از احجاب نیست

هر که از جام ولایت جرعه یی نوشیده است

در برویش باز و او محتاج دق الباب نیست

شامل ار خواهی شوی بر رحمت رب جلیل

بهتر از آل محمد در جهان اسباب نیست

هر کجا باشی خدا را بندگی باید نمود

فرق بین مشهد وشیراز ویا داراب نیست

شو برای توبه بر درگاه یزدان ملتجی

غیر خالق در دو گیتی دیگری تواب نیست

نیت خالص بود شرط کمال بندگی

بندگی کردن بود شروطش شهرت و القاب نیست

هر که او بر کشتی نوح پیمبر شد سوار

خونش از طوفان بحر و بیمش از گرداب نیست

شعر دانشور مگر در نزد ارباب سخن

محتوایش برتر از هر گوهر کمیاب نیست

توضیحات:

*** این شعر توسط آقای رضا دانشور در دوران اسارت در عراق سروده شده است

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.