تبیان، دستیار زندگی
فنون آموزش اثر بخش و مدیریت مطلوب کلاس درس و...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دست نامه ای برای معلمان
دست نامه ای برای معلمان

دست نامه ای برای معلمان، ترجمه ی کتابی کاربردی است. نوشته ی «نیک پاکارد و فیل ریس» که مؤسسه ی «کوگان پیچ» در انگلستان، آن را با عنوان اصلی «2000 TES 3 از سری» Tips for Teachers به چاپ رسانده است. در این مجموعه ی خواندنی، 2000 نکته کاربردی برای آموزش اثر بخش و مدیریت مطلوب کلاس درس، برای مطالعه ی معلمان در تمامی دوره های تحصیلی فراهم شده است.

فنون آموزش اثر بخش و مدیریت مطلوب کلاس درس

جلب توجه و سر و سامان دادن به کلاس

اگر همه ی دانش آموزان ساکت بنشینند، آماده فراگیری باشند و تمام مدت به درس توجه کنند، همه چیز عالی خواهد بود، ولی طبیعت جوانان با این حالت وفق ندارد! در این جا به نکاتی اشاره شده است که با استفاده از آن ها می توان به طبیعت رفتاری دانش آموزان غلبه کرد، اما به خاطر داشته باشید در بر خورد با افراد مختلف، روش های متفاوتی مؤثر است؛ لذا سعی کنید روش کاری خاص خود تان را بیابید.

- سعی کنید اول هیچ کاری انجام ندهید. همان جایی که هستید، بسیار آرام و کاملاً ساکت بایستید. دانش آموزانی که در ردیف های جلو تر هستند، به شما توجه خواهند کرد و کم کم صدای صحبت در کلاس پخش خواهد شد. قبل از احساس نیاز به تصمیم گیری برای به کار بردن تاکتیکی دیگر، یک یا دو لحظه تأمل کنید!

- هرگز در کلاس فریاد نزنید! اگر همه ی دانش آموزان ساکت نیستند، جداً از این که به طور آنی تحریک شده و با بلند ترین صدای خود فریاد بزنید «ساکت»، بپرهیزید. شروع به صحبت با دو یا سه دانش آموزی کنید که به نظر می رسد آماده ی گوش فرا دادن به صحبت های شما هستند.

- از حس کنجکاوی افراد استفاده کنید. گاهی اوقات دانش آموزان کلاس به پچ پچ های دیگران توجه می کنند. طبیعت بشر به گونه ای است که تمایل دارد از هر چیزی سر در بیاورد، به همین جهت با آن هایی که به شما نزدیک تر هستند، آهسته پچ پچ کنید، این کار باعث می شود بقیه ی افراد کلاس به صحبت ها یشان خاتمه داده و به سخنان شما گوش دهند.

دست نامه ای برای معلمان

- روش هایی را پیش گیرید که دانش آموزان مجبور شوند به مطالب گوش دهند، درس را با مطالبی آغاز کنید که باید به آن ها به دقت گوش داد؛ به عنوان مثال استفاده از نوار ویدئو یا نوار ضبط صوت (کاست) با صدایی آهسته.

- با ارائه ی یک تکلیف، کار را شروع کنید. تدریس هر بخش را با ارائه ی تکلیفی به دانش آموزان آغاز کنید. برای تکرار مطالب قدیمی، از جزوه های چاپ شده استفاده کنید یا آن ها را از قبل روی تخته سیاه بنویسید.

- اهداف خاصی را برگزینید. تعدادی از دانش آموزان فعال کلاس را به عنوان راهنمای گروهی از دانش آموزان انتخاب کرده و در آغاز درس، تکالیف مشخصی را به آن ها محول کنید.

- هیچ کس نمی خواهد که وارد یک شوخی سر گرم کننده نشود، اگر قادرید این کار را انجام دهید. برای دانش آموزانی که رفتار خود را کنترل کرده و به درس گوش می دهند، مطلب جالب توجهی را به آرامی بیان نموده و درس را این گونه آغاز کنید. بقیه ی شاگردان نیز مشتاق خواهند شد که وارد بحث شوند.

رشد معلم

مرکز یادگیری سایت تبیان - تنظیم: شکوفه باصری