تبیان، دستیار زندگی
در کشیدن گلبرگ ها می توان از الگو استفاده کرد . یعنی یک گلبرگ را بکشید و دور دایره دوران دهید . ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (2)

در بخش پیشین خواندید...

نمونه دیگر این روش را با یک گل دیگر ببینید.

به تصویر این گل ها توجه کنید.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (2)

گل هایی با زاویه های مختلف می بینید. این گل ها -که در طراحی گل های نسبتا ساده ای هستند - را می توان با رنگ های مختلف درست کرد و برای تزیین به کار برد. گلی را که از روبه رو می بینیم خیلی ساده کشیده می شود. یک دایره در مرکز و پنج گلبرگ در اطراف. در کشیدن گلبرگ ها  می توان از الگو استفاده کرد. یعنی یک گلبرگ را بکشید و دور دایره دوران دهید. اما اگر بخواهیم گل های ما بعد بیشتری داشته و در ترکیب بندی کل کار داری بعد باشد، بهتر است که گل های متمایل را بکشیم. گل هایی که به جهت خاصی روی گردانده اند، مثل این تصویر:

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (2)

به ترتیب مراحل را تکرار می کنیم. ابتدا طرح اولیه را می کشیم.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (2)

سپس شروع به حذف خطوط می کنیم.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (2)

و بعد ساده کردن و زیبا سازی آن.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (2)

وحالا دور خط ها را پر رنگ کرده و به آن بعد می دهیم. این کار برای چنین تصاویری که خود دارای بعد هستند، بسیار مهم است، چون پرسپکتیو اثر را بالا می برد.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (2)

در مرحله آخر محل خطوط مشخص شده و نقطه چین ها را با پشت کاتر خط می اندازیم تا اثر برجسته شود.

عناصر تزیینی و اشکال کاربردی در مدارس (2)

وقتی مدل شما در حد دور خط ساده رسید، مدل را روی مقوا بیندازید و مراحل بعدی را روی مقوا اجرا کنید. چند مدل را خود، ساخته و اجرا کنید. اگر با مشکلی مواجه شدید، بپرسید، راهنماییتان می کنیم. نمونه اجرا شده این گل و البته چند مدل دیگر را در متن بعدی برایتان خواهیم گذاشت. شما هم تصویر کارهایتان را برای ما بفرستید.

موفق باشید.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: گروه باران

تنظیم: سمیرا بادامستانی