تبیان، دستیار زندگی
چگونه در امر یادگیری یار و یاور فرزندمان باشیم و ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مشارکت خانواده در فرایند آموزش
وظایف والدین

فعالیت های خارج از مدرسه دانش آموزان نکته مهمی است که از طریق آن محتوای آموزشی شکل می گیرد و امکان یادگیری دانش آموز را فراهم می سازد. گاهی یک بازدید هدف دار به مراتب بیش تر از نوشته، کتاب، تدریس و کلام معلم در یادگیری مؤثر است.

نقش اولیا در فرایند تکلیف و ارزش یابی

اگر دانش آموز بتواند موضوع یادگیری را به گونه ای هضم کند که معنا و مفهوم آن را با زندگی، شهر، مردم و جامعه اش پیوند دهد، نه تنها مطلب را یاد می گیرد؛ بلکه درجه و میزان علاقه اش به یادگیری بیش تر خواهد شد و به جست و جوی اطلاعات تازه تر خواهد رفت. یاد دهندگان (پدران، مادران و معلمان) می توانند از این اصل مهم روان شناسی اجتماعی استفاده کنند و مطالب یاد دادنی را با عوامل شخصی، خانوادگی و اجتماعی یاد گیرندگان مرتبط سازند.

برخی فعالیت های پیشنهادی به اولیا با توجه به اهداف کتاب ریاضی اول

هم سوها، راست و چپ

از کودک خود بخواهید که هر شیء که به او می دهید با همان دستی که نام می برید (راست یا چپ) شیء را بگیرد.

در بازی ها (فوتبال، والیبال و...) از کودک بخواهید که فقط با دست یا پایی که نام می برید (راست یا چپ) توپ را بزند.

هنگام حرکت در خیابان، پارک و... از او بخواهید در جلوی شما حرکت کند و از پشت سر به او بگویید به سمت راست یا چپ حرکت کند.

دست، پا، گوش، چشم و... بدن خود را نشان دهد.

کفش راست یا چپ کودک را با علامتی مشخص کنید و از او بخواهید کفش های خود را درست بپوشد.

از او بخواهید از سمت راست یا چپ پله ها حرکت کند.

مشارکت خانواده در فرایند آموزش

افراد یا اشیایی که در سمت راست یا چپ خودش است را نام ببرد.

به طرف راست یا چپ بخوابد.

به سمت راست یا چپ سر خود، گل سر بزند.

خانه یا زنگ سمت راست یا چپ را مشخص کند.

خط های باز، بسته، داخل، خارج

از کودک بخواهید روی دو سر یک نخ را ببندد و باز کند.

روی طرح های پارچه یا نقش های قالی، خط های باز و بسته پیدا کند.

داخل، خارج و روی حوض، استخر، باغچه و... بایستد.

وسیله ای بدهید بخواهید که آن را داخل یا خارج اتاق، جعبه، کارتون و... قرار دهد.

از او بخواهید در زمین بازی روی خط، خارج خط و داخل خط بدود.

شکل های مثل هم

از کودک خود بخواهید تا قاشق ها و چنگال ها را از هم جدا کند.

بخواهید قاشق ها، چنگال ها، بشقاب ها را بر اساس طرح، شکل، رنگ و... دسته بندی کند.

میوه ها را به انتخاب خود، دسته بندی کند.

تعدادی دکمه در اختیارش قرار دهید و بخواهید آن ها را دسته بندی کند و دلیل طبقه بندی خود را بیان کند.

مفهوم اعداد 1، 2، 3، 4، 5

در آموزش اعداد بهتر است که همراه با ترتیب کتاب، تمرین شود.

از کودک خود بخواهید 2 یا 3 عدد از هر چیز که نام می برید، به شما بدهد. سعی کنید، روزی که این درس تدریس شد، در گفت و گو های روزمره از این اعداد بیش تر استفاده کنید.

به اندازه ای که شما می گویید، به در ضربه بزند.

به همین ترتیب در مورد اعداد 3، 4، 5 عمل کنید.

مشارکت خانواده در فرایند آموزش

بپرسید در روز چند بار غذا خورده است و چند بار تلفن زنگ زده است.

در مورد چیز هایی که خورده است بپرسید از هر کدام چند تا خورده است.

بخواهید تعداد اشیاء کیف خود را بگوید.

هنگام چیدن سفره یا میز غذا، بخواهید به تعداد افراد خانواده لیوان، بشقاب، قاشق و... بگذارد.

به تعدادی که نام می برید، بخواهید کلمه ای تکرار کند.

با هم منچ بازی کنید.

اعداد نوشته شده روی تابلو ها، دیوار ها و... را بخواند.

با خمیر نان شیرینی، عدد هایی را که خوانده است بنویسد و پس از پخته شدن آن را بخواند و میل کند.

روی شن های ساحل، شن های بازی عدد ها را بنویسد.

فعالیت های زیادی در جهت تقویت مفهوم عدد می توانید به کار گیرید. توجه داشته باشید که در این مرحله هدف مفهوم و نماد عدد است. ترتیب عدد در مرحله ی بعد می باشد؛ هم چنین این فعالیت ها را می توان برای اعداد دیگر به کار برد.

ترتیب اعداد از 0 تا 9

برای اعداد شش، هفت، هشت، نه از فعالیت هایی مانند فعالیت های مربوط به اعداد صفر تا نه استفاده کنید.

بخواهید روی ظرف های ماست با نعناع به ترتیب از 1 تا 9 عدد را بنویسد.

روی ظرف آش با کشک، سالاد با سس و... اعداد را بنویسد.

در بازی، شماره های «0» تا 9 را به ترتیب به افراد بازیکن بدهد.

شماره ی صفحات یک روزنامه را به ترتیب بخواند.

بر روی 9 کارت، به ترتیب شماره گذاری کنید. پشت هر کارت کلمات یک جمله را بنویسد.

کارت ها را در قسمت های مختلف اتاق نصب کنید و بخواهید به ترتیب اعداد جمله رمزی را در یابد. با توجه به این که تعداد واژگان نوشتاری کودکان در این زمان کم است و نیز درک جملات طولانی مشکل است. از 4 الی 5 کارت بیش تر استفاده نکنید؛ مثلاً از عدد 3 تا 7.

رشد معلم - نویسنده: مهدخت صفاری نظری

مرکز یادگیری سایت تبیان- تنظیم: شکوفه باصری