تبیان، دستیار زندگی
دانشمندی گفته است: ای کاش می دانستم، کسی که ادب ندارد، و چه دارد؟! و آنکه ادب دارد، چه ندارد؟! گفته شده: کسی که اصل و نسب والا ندارد ادبش به وی، علو و عظمت می بخشد. حکیمی به فرزند خویش گوید: فرزندم! سر فرازی سلطان دو روز است، روزی به نفع تو و روزی علیه تو
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ستایش ادب
آداب سفر

دانشمندی گفته است: ای کاش می دانستم، کسی که ادب ندارد، و چه دارد؟! و آنکه ادب دارد، چه ندارد؟! گفته شده: کسی که اصل و نسب والا ندارد ادبش به وی، علو و عظمت می بخشد. حکیمی به فرزند خویش گوید: فرزندم! سر فرازی سلطان دو روز است، روزی به نفع تو و روزی علیه تو. عزت مال، زودگذر و زمانش کوتاه است و سرافرازی مال، راه به سوی بی نام و نشانی و نابودی است، اما ارزش و عظمت ادب، حقوقی ثابت و همیشگی است، با نابود شدن مال، از بین نرفته، و با تغییر سلطان تغییر نمی کند.

کتاب گران سنگهای ادب - نوشته ابو منصور ثعالبی

برای خرید اشتراک کتاب کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب حکمت و عرفان کلیک کنید.

برای خرید کتب خانواده کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.