تبیان، دستیار زندگی
این کتاب در باره ی آن چیزی است که همه ی ما در زندگی آن را جستجو می کنیم. آزادی واقعی و درونی. آن نوع از آزادی و سبکبالی که قدسیان و عارفان همواره در طول تاریخ راجع به آن نوشته اند. این نوع از آزادی در به دست آوردن آنچه در نهایت از دست خواهید داد نیست.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آزادی واقعی و درونی
پرواز پروانه

این کتاب در باره ی آن چیزی است که همه ی ما در زندگی آن را جستجو می کنیم. آزادی واقعی و درونی. آن نوع از آزادی و سبکبالی که قدیسان و عارفان همواره در طول تاریخ راجع به آن نوشته اند. این نوع از آزادی در به دست آوردن آنچه در نهایت از دست خواهید داد نیست. این نوع از آزادی تجربه ی آنچه فانی و در نهایت تغییر پذیر است نیست. این نوع از آزادی انجام دادن آنچه براستی مهم نیست نیز نیست. در عوض این نوع از آزادی بر خاسته از دانش و توانایی کشف رضایت و خوشحالی و رضایت درونی خودتان و توانایی محافظت و حمایت از خودتان، علی رغم تمامی پستی ها و بلندی ها و سختی های زندگی است.

رازهایی در باره ی زندگی (که هر فردی باید بداند) نوشته دکتر باربارا دی آنجلیس.

برای خرید اشتراک کتاب کلیک کنید.

تنظیم: آقایی


برای خرید کتب روانشناسی کلیک کنید.

برای خرید کتب خانواده کلیک کنید.

برای خرید از فروشگاه اینترنتی کلیک کنید.