تبیان، دستیار زندگی
تهیه بسته های آموزشی به منظور آموزش اثر بخش و مدیریت مطلوب کلاس درس
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بهره برداری بهینه از منابع آموزشی2

بهره برداری بهینه از منابع آموزشی2
تهیه ی بسته های آموزشی

بسته های آموزشی- که به صورت تجاری و توسط مراکز دولتی و یا تکنولوژیست های آموزشی تهیه شده اند و در دسترس اند- از جمله مواد انعطاف پذیری هستند که فواید بسیاری دارند؛ از جمله این که، به کار گیری چنین بسته های آموزشی به دانش آموزان اجازه می دهند که آن ها بخش های خاصی از دوره ی آموزشی را، به انتخاب خود، به سرعت دل خواه و نیز روش خاص خود، در هر زمان و مکانی که تمایل دارند، فرا گرفته و تمرین کنند. این پیشنهاد ها، شاید به شما کمک کنند تا بسته های آموزشی را به دل خواه طراحی کرده و یا از بسته های موجودی که در دسترس شما و دانش آموزان هستند، به خوبی بهره برداری کنید:

- چیز هایی تعبیه کنید که دانش آموزان، به تنهایی بتوانند انجام دهند. بخش هایی از دوره ی آموزشی را مشخص سازید که با به کار گیری بسته های آموزشی، بتوان آن قسمت ها را بیش تر معطوف فرا گیری دانش آموزان ساخت تا درس های آموزش داده شده.

- اهداف خود را از به کار گیری بسته های آموزشی به وضوح مشخص سازید. از نتایج مورد نظر حاصل از طراحی یا استفاده بسته های آموزشی در امر فرا گیری، جملاتی واضح تهیه کنید. اطمینان حاصل کنید که دانش آموزان از نتایج و اهداف حاصل از به کار گیری هر بسته ی آموزشی، در کسب توانایی های خود، دقیقاً اطلاع داشته باشند.

- چرا این کار را اشتباه انجام دادم؟ به خاطر داشته باشید که دانش آموزان فقط نیاز ندارند که بدانند آیا تکلیف محول شده را درست انجام داده اند یا نه؟ آن ها اگر کاری را اشتباه انجام داده اند نیز، نیاز به راهنمایی دارند تا متوجه شوند کجای کار را اشتباه رفته اند. بررسی کنید واکنشی که دریافت می کنند، این موضوع را تحت پوشش خود قرار می دهد یا نه.

بهره برداری بهینه از منابع آموزشی2

- بسته های آموزشی، کتاب های درسی نیستند. برای دانش آموزان به وضوح مشخص سازید که بسته های آموزشی، شبیه کتاب های درسی نیستند. بسته های آموزشی، مطالبی در خود دارند که، دانش آموزان باید آن ها را انجام دهند، نه اینکه فقط مطالعه کنند. آن ها از حرکت به سوی انجام تکالیف و فعالیت های موجود در بسته های آموزشی، چیز های بیش تری فرا خواهند گرفت تا از صرف مطالعه ی اطلاعات موجود در آن ها.

- همه ی جزئیات موجود در بسته های آموزشی خود را امتحان کنید. هر جا که می توانید، نحوه ی به کار گیری بسته های آموزشی را به دانش آموزان آموزش دهید. اجزای تشکیل دهنده ی آن ها را در کلاس آزمایش کنید. از مشکلات دانش آموزان یادداشتی ویژه بر دارید و بر مبنای این مشکلات، راهنمایی های بیش تری را به بسته ی آموزشی اضافه کنید.

- آنچه را که اتفاق می افتد، اندازه گیری کنید. یک امتحان پایانی از یک نوع یا انواع مختلف، در بسته ی آموزشی خود گنجانده و یا اضافه کنید؛ به نحوی که وقتی دانش آموزان، کار بر روی یک بسته ی آموزشی را به پایان رساندند، برای ارزش گذاری و نمره دهی به کار شان، آن امتحان را ارائه کنند. این حالت را نه فقط برای بررسی پیشرفت آن ها، بلکه برای تشخیص هر بخشی که در این بسته های آموزشی دارای مشکل هستند، به کار برید.

- دانش آموزان را راهنمایی کنید. وقتی از یک بسته ی آموزشی موجود استفاده می کنید، اضافه کردن یک سری یادداشت های راهنما، به طور خلاصه از قبیل «چگونه این بسته ی آموزشی را مورد استفاده قرار دهیم؟»، می تواند به این جهت با ارزش باشد که کمک می کند به وسیله ی آن، بخش های مهم بسته ی آموزشی و بهترین روش های به کار گیری آن را، به وضوح مشخص ساخت.

رشد معلم

مرکز یادگیری سایت تبیان- تنظیم: شکوفه باصری