تبیان، دستیار زندگی
نکته هایی کاربردی برای آموزش اثر بخش و مدیریت مطلوب کلاس درس
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بهره برداری بهینه از منابع آموزشی1

بهره برداری بهینه از منابع آموزشی1
تهیه جزوات آموزشی

منابع آموزشی که برای تدریس خود از آن ها استفاده می کنیم، از عوامل بسیار مهم و تأثیر گذار بر کیفیت آموزش ما هستند. مواد آموزشی خیلی خوب، به طور مشهود، ضمانت قطعی و بدون قید و شرط افزایش کیفیت آموزشی را فراهم نمی کنند. این منابع، محدوده ای از وظایف و تکالیف را شامل می شوند که دانش آموزان- چه موافق و چه مخالف- درباره ی آن ها اظهار نظر می کنند؛ هم چنین اکثر معلمان می دانند که کاربرد این منابع آموزشی، در انواع روش های تدریس، تمایز ایجاد می کند و برنامه ریزی برای چنین فعالیت هایی است که در کسب موفقیت، از اهمیت بالایی بر خوردار است.

به هر حال شاید منفعت حاصل از به کار گیری مواد آموزشی، که به منظور یادگیری دانش آموزان، به شکلی مناسب طراحی شده اند، تنها به اندازه ی خلاصه ی توضیحاتی باشد که ما، به دانش آموزان برای استفاده و بهره برداری بهینه از این مواد آموزشی ارائه می دهیم. در این بخش برای راهنمایی درباره ی تهیه و استفاده از مواد آموزشی و فرا گیری، توضیحاتی را ارائه می کنیم تا بتوانیم آموزش مؤثری را تحقق بخشیم.

تهیه ی مواد درسی جالب، به صورت جزوه ی مطالب اضافی

با دسترسی بیش تر به دستگاه های فتوکپی و چاپ افست، استفاده از جزوه های مطالب اضافی به شکل روز افزونی، بیش از توسل به کتب درسی کلاسی، مورد بهره برداری واقع می شوند. شاید این پیشنهاد ها به شما کمک کنند تا مواد درسی خود را، به صورت جزوه های اضافی در کلاس تهیه کنید تا دانش آموزان آن ها را به صورتی فعال، مورد استفاده قرار دهند و البته نه این که خیلی آسان، آن ها را بایگانی کنند؛ البته در صورتی که منابع درسی محدود باشند، شاید نیاز پیدا کنید که این جزوه ها را جمع آوری کرده و دوباره مورد استفاده قرار دهید؛ در چنین مواردی، شاید مجبور شوید این جزوه ها را به صورت ورقه ورقه در آورده و روی هم قرار دهید.

- سعی کنید این جزوه ها جالب به نظر رسند. در صورت امکان، عکس ها و تصاویری را داخل آن ها قرار دهید، به نحوی که استفاده از این مواد، برای دانش آموزان جالب به نظر برسند. استفاده از جعبه یا حاشیه دار کردن آن ها نیز، باعث ایجاد چنین تمایزی می شود.

بهره برداری بهینه از منابع آموزشی1

- اهداف هر مجموعه را معرفی کنید. هر مجموعه را با عبارتی واضح، درباره ی آن چه که این مواد بدان منظور تهیه شده اند، شروع کنید و به نحوی این کار را انجام دهید که وقتی دانش آموزان- حتی یک بار-  از آن ها استفاده می کنند، قادر باشند آن را در یابند. کاربرد چنین عباراتی، اهداف مورد نظر از این مواد و یا نتایج مورد انتظار در امر فرا گیری را می توانند به دانش آموزان منتقل کنند.

- از این مواد، به روشی متقابل بهره برداری کنید. در حین این که، دانش آموزان از این مجموعه ها استفاده می کنند، وظایف و تکالیفی را به آن ها محول کنید. این تکالیف می توانند شامل چیز هایی باشند که در کلاس انجام شده و یا به عنوان تکالیف خانه باشند.

- در جزوات، برای دانش آموزان فضای خالی در نظر بگیرید تا روی آن بنویسند. جایی ویژه برای دانش آموزان تهیه کنید تا پاسخ سؤالات این مواد را در آن ها بنویسند. وقتی دانش آموزان، نوشتار خاص خود را بر روی این مجموعه ها منتقل می کنند، نسبت به آن ها، احساس مالکیت بیش تری خواهند داشت.

- مجموعه جزوه هایتان را سازمان دهی کنید. یک پرونده ی مجزا تهیه کنید که شامل اصل کپی های تهیه شده باشد و برای دانش آموزان، پرونده یا جعبه های مجزایی درست کنید که شامل کپی های مربوط به هر مجموعه از موضوعات مشخص باشند.

- مجموعه هایی را تهیه کنید که به دانش آموزان غایب کمک کنند. مجموعه های ویژه ای را به وجود آورید که شامل مباحث بسیار مهم موجود در موضوع درسی ارائه شده باشد تا برای دانش آموزانی که به علت غیبت از کلاس، دروس مهم را از دست داده اند، مناسب واقع شود؛ هم چنین شاید تهیه ی چنین مجموعه هایی، برای مرور مطالب درسی، برای کمک به دانش آموزانی که به زمان امتحانات خود نزدیک تر هستند، مفید باشند.

- در چنین مجموعه هایی، ارزیابی را نیز وارد کنید. در پایان هر مجموعه از جزوه ها، خود آزمون هایی قرار دهید تا دانش آموزان بتوانند میزان فرا گیری اخیر خود را سنجیده، و بررسی کنند که، هنوز چه قدر نیاز دارند تا بر روی این مواد تمرین کنند.

- به روز کردن این مجموعه را آسان کنید. در صورت امکان، مطالب جزوه ی اضافی را در دیسکت های کامپیوتری یا سیستم های چاپ کامپیوتری ذخیره کنید؛ به نحوی که بتوانید به سادگی و پیوسته، تغییرات کوچک را روی آن ها اعمال کنید، بدون این که نیاز داشته باشید همه چیز را از صفر شروع کنید.

رشد معلم

گروه مرکز یادگیری سایت تبیان- تنظیم:شکوفه باصری