تبیان، دستیار زندگی
p; -  ملوان مجموع نیمه دوم نیمه اول آمار بازی 267 160 107 تعداد پاسهای كلی 229 138 91 پاسهای صحیح 37 21 16 پاسهای اشتباه 1 1 --- پاس بلند صحیح 33 18 15 سانتر 8 6 2 سانتر صحیح 55 26 29 ضربه سر اول 11 5 6 ضربه سر صحی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بندر انزلی

ورزشگاه تختی

25 / 6 / 84

استقلال   -  ملوان

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

267

160

107

تعداد پاسهای كلی

229

138

91

پاسهای صحیح

37

21

16

پاسهای اشتباه

1

1

---

پاس بلند صحیح

33

18

15

سانتر

8

6

2

سانتر صحیح

55

26

29

ضربه سر اول

11

5

6

ضربه سر صحیح

12

2

10

خطا

34

19

15

دفع توپ

29

14

15

لودادن توپ

6

3

3

گرفتن توپ

4

3

1

شوت داخل چارچوب

3

2

1

شوت بیرون چار چوب

4

2

2

كرنر

3

2

1

موقعیت خطرناك

1

1

---

سرداخل چار چوب

1

---

1

سر بیرون چارچوب

مجموع

نیمه دوم

نیمه اول

آمار بازی

274

168

106

تعداد پاسهای كلی

225

144

81

پاسهای صحیح

43

20

23

پاسهای اشتباه

6

4

2

پاس بلند صحیح

22

15

7

سانتر

7

5

2

سانتر صحیح

42

15

27

ضربه سر اول

10

6

4

ضربه سر صحیح

12

6

6

خطا

38

19

19

دفع توپ

22

10

12

لودادن توپ

10

5

5

گرفتن توپ

2

---

2

شوت داخل چارچوب

6

3

3

شوت بیرون چار چوب

5

4

1

كرنر

5

4

1

موقعیت خطرناك

1

1

---

سرداخل چار چوب

2

1

1

سر بیرون چارچوب

استقلال با تجربه تر بود و برد

تیم  ملوان بیشتر روی زمین و با پاسهای كوتاه در مقابل بازی تركیبی استقلال توانست به گل برسد اما بی تجربگی ملوان بعد از گل نتوانست جلو حملات احساسی استقلال كه طبیعی بود را بگیرید و نگرفتن فشار بعد از گل باعث از دست دادن بازی شد و از لحاظ آمار در سه آیتم اولی هر دوتیم تقریبا برابر بودند ولی در پاسهای بلند  6 برای استقلال و یك برای ملوان نشان از بازی هوایی استقلال و بازی روی زمین ملوان داد در تعداد سانتر 33 برای ملوان و  22 برای استقلال تقریبا برابر بودند و در شوت داخل چارچوب   4 برای ملوان كه انصافا شوتهای خوبی را روانه دروازه رحمتی كردند و در موقعیت خطرناك 5 برای استقلال بیشتر در نیمه دوم بود و بنظر می رسد پس از دریافت گل دوم تمركز دفاعی و اعتدال و نظم تیمی ملوان بهم خورده بود و در مركز دفاع دچار مشكل شد .

گل اول ملوان

با پاس خاوندی به مركز زمین و به زارع و دریپل زدن جباری و یك شوت مهار نشدنی به گوشه دروازه به ثمر رسید.

گل اول استقلال

پاس فكری به جباری و به شاهین خیری و حركت رو به جلو جباری و پس  از آن یك پاس تو عمق دفاع به سیاوش اكبرپور و به ثمر رسیدن گل كه نشان از بی نظمی دفاع داشت.

گل دوم استقلال

اشتباه مدافع فلاحتی و حركت خوب سیاوش اكبرپور به ثمر رسید.

گل سوم استقلال

كرنر و پاس مجیدی به جباری و سانتر خوب و بازهم عدم یادگیری مناسب و براحتی و آزادانه با ضربه سر به ثمر رسید.

گل دوم ملوان

در دقایق پایانی حركات خوب و عوض كردن جناح بازی از راست به چپ و دوباره به مركز زمین و پاس زارع به خاوندی و سانتر عالی روی سر غلامین و گل آخر بازی به ثمر رسید و نشان داد هنوز مشكل در دفاع استقلال وجود دارد .