تبیان، دستیار زندگی
شدم ترا دامن از دیروز و امروز ندارم خفتن از دیروز و امروز همه ترسند از فردل شگفتا که می ترسم من از دیروز و امروز
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دیروز و امروز
دیروز و امروز

شدم ترا دامن از دیروز و امروز

ندارم خفتن از دیروز و امروز

همه ترسند از فردا شگفتا

که می ترسم من از دیروز و امروز

موج پیشانی
دیروز و امروز

دو چشمم ابر بارانی چرا شد

دلم دریای طوفانی چرا شد

ز جزر و مد غم در دیده و دل

چنین پر موج، پیشانی چرا شد

مبادا
دیروز و امروز

مبادا خویشتن را واگذاریم

امام خویش را تنها گذاریم

ز خون هر شهیدی لاله ای رست

مبادا روی لاله پا گذاریم

شهیدان
دیروز و امروز

شهیدان را به نوری ناب شوییم

درون چشمه مهتاب شوییم

شهیدان همچو آب چشمه پاکند

شگفتا آب را با آب شوییم؟

                                                                                                                                                           قیصر امین پور
گروه کودک و نوجوان سایت تبیان

مطالب مرتبط

طلوع

آسایش آفتاب در سایه توست

به تو می بالم

دستم را بگیر دلتنگ توام

ما به اندازه هم سهم ز دریا بردیم

بالن دعا

نجوای طبیعت

آسمان هنوز آبى است

زیر سایه ی درخت

شعرهای ناتمام

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.