تبیان، دستیار زندگی
به نظر شما در هنگام برخورد تَپ به نقطه ثابت چه روی می دهد؟ آیا موج ساكن می شود؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بازتاب

فرض كنید یك طرف فنر بلندی به یك نقطه ثابت وصل شده باشد و در طرف دیگر آن یك تك موج (تَپ) به ‌وجود آید.

به نظر شما در هنگام برخورد تَپ به نقطه ثابت چه روی می‌ دهد؟ آیا موج ساكن می ‌شود؟

برای مشاهده این پدیده به فیلم زیر توجّه كنید.

برای مشاهده فیلم روی شكل زیر کلیک کنید.

برای مشاهده فیلم روی شكل زیر کلیک کنید.

برای مشاهده فیلم روی شكل زیر کلیک کنید.

در مدل ‌سازی زیر، فنر بلندی را می ‌بینید. كه یك طرف آن به نقطه‌ای ثابت وصل شده ‌است. مراحل مختلف حركت تَپ را به سمت نقطه ثابت می ‌بینید. پس از رسیدن تَپ به نقطه ثابت چه روی می ‌دهد؟

بازتاب

وقتی تَپی در طول یك فنر حركت می ‌كند و به انتهایی كه ثابت است می ‌رسد، به عقب برمی ‌گردد یعنی بازتابیده می ‌شود. تَپی كه به عقب برمی‌ گرددتَپ بازتابیده نامیده می ‌شود. همان طور كه در بالا ملاحظه نمودید وقتی شكل تَپ تابیده به سمت بالاست پس از بازتاب جهت شكل تَپ بازتابیده به سمت پایین می ‌باشد.

در تصویر زیر مراحل مختلف بازتاب موج را می ‌بینید.

بازتاب

امواج طولی نیز بازتاب دارند. به فیلم زیر توجه كنید.

برای مشاهده فیلم روی شكل زیر کلیک کنید.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی