تبیان، دستیار زندگی
شاید این سوال مطرح شود كه اگر دو تَپ كه یكی در بالا و دیگری در پایین حالت تعادل است، به یكدیگر برسند چه اتفاقی می افتد؟ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

برهم نهی امواج (برهم نهی ویرانگر)

شاید این سوال مطرح شود كه اگر دو تَپ كه یكی در بالا و دیگری در پایین حالت تعادل است، به یكدیگر برسند چه اتفاقی می ‌افتد؟

قبل از پاسخ به این سوال به فیلم زیر توجّه كنید.

برای مشاهده فیلم روی شكل زیر کلیک کنید.

برای مشاهده فیلم روی شكل زیر کلیک کنید.

در مدل ‌سازی زیر چنین تَپ‌ هایی را می ‌بینید كه از دو طرف فنر طویلی به سمت هم حركت می ‌كنند.

برهم نهی امواج (برهم نهی ویرانگر)

همان طور كه در بالا مشاهده نمودید لحظه ‌ای وجود دارد كه دو تَپ یكدیگر را خنثی می ‌كنند و در باقی لحظات كه دو تَپ به هم می رسند، ظاهراً شكل تركیبی دو موج حالت پیچیده ‌ای به خود می ‌گیرد.

این مطالب را چگونه می ‌توان توجیه نمود؟

همان طور كه ملاحظه نمودید وقتی تَپ ‌ها از یكدیگر می ‌گذرند به وضوح لحظه‌ای وجود دارد كه تمام فنر جابه جا نشده به نظر می ‌رسد.

برهم نهی امواج (برهم نهی ویرانگر)

اما این حالت متفاوت از وضعّیتی است كه فنر كلاً ساكن (بی ‌تَپ) باشد. وقتی فنر حامل هیچ موجی نیست تمام قسمت های مختلف فنر در هر زمان ساكن است. در مقابل، وقتی دو موج مساوی و مخالف در حال عبور هستند، فقط در یك لحظه است كه فنر از موضع سكون خود می گذرد، اما در این لحظه فنر در حال حركت است.

برهم نهی امواج (برهم نهی ویرانگر)

حركت در این لحظه به طور محو در عكس مشاهده می ‌شود. (همانطور كه در حركت سریع ماشین گاهی تصویر آن محو و ناواضح است).

برهم نهی امواج (برهم نهی ویرانگر)

این مطلب برای هر دو تَپ دلخواه صادق است. در تصاویر زیر حالات مختلفی را می ‌بینید.

برهم نهی امواج (برهم نهی ویرانگر)

برهم نهی امواج (برهم نهی ویرانگر)

برهم نهی امواج (برهم نهی ویرانگر)

برهم نهی امواج (برهم نهی ویرانگر)

برهم نهی امواج (برهم نهی ویرانگر)

برهم نهی امواج (برهم نهی ویرانگر)

برهم نهی امواج (برهم نهی ویرانگر)

برهم نهی امواج (برهم نهی ویرانگر)

برهم نهی امواج (برهم نهی ویرانگر)

پس برای یافتن شكل یك تَپ كه از تلاقی دو تَپ دیگر حاصل می ‌شود باید جابه ‌جایی تَپ ‌های منفرد را با هم جمع كنیم.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی