تبیان، دستیار زندگی
آزادی)" زندگی صحنه تلاش و بالندگی و لحظه های آن چون رودی درگذراست، رودی مواج که در تلاطمش ، انسانها ساخته می شوند؛ پس تا دمی باقی است از لحظات و سخنان دیگران عبرت بگیریم: بزرگترین نعمت الهی، آزادی است . انسان آزاد می تو...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

"گزیده آراء اندیشمندان (آزادی)"

زندگی صحنه تلاش و بالندگی و لحظه های آن چون رودی درگذراست، رودی مواج که در تلاطمش ، انسانها ساخته می شوند؛ پس تا دمی باقی است از لحظات و سخنان دیگران عبرت بگیریم:

بزرگترین نعمت الهی، آزادی است . انسان آزاد می تواند با استفاده از این نعمت، با سعادت ، نیکبخت و یا بدبخت و نگونبخت گردد. اینک  ما هستیم و آزادی و نحوه استفاده از آن....

-بنده اگر قناعت کند، آزاد و آزاد تا وقتی طمع بورزد، بنده است.(حضرت علی علیه السلام)

-اگر دین ندارید، حداقل دردنیای خویشتن آزاده باشید.( امام حسین علیه السلام)

-شخص دیندار، شهوتها و هوسها را رها می کند، پس آزاد است.( امام صادق علیه السلام)

-هر کس در انجام شرایط آزادی کوتاهی کند، به بندگی بازگردانده می شود.(حضرت علی علیه السلام)

-هر کس بندگی خدا را درست به جای آورد، شایسته آزادی است.(امام علی علیه السلام)

-آزادی اگر در چارچوب مسئولیت قرار نگیرد، در معرض سقوط و انحطاط است. به همین دلیل، توصیه می کنم که همتای مجسمه آزادی درسواحل شرقی آمریکا، مجسمه مسئولیت نیز در سواحل غربی آن کشور بر پا شود. (فرانکل)

-ای آزادی! چه جنایتها که به نام تو مرتکب می شوند.(مادام رولانه)

-بشری که در اظهار عقیده و بیان فکر خود، آزادی نداشته باشد، موجودی زنده محسوب نمی شود.(مونتسکیو)

-انسان از هنگامی که اراده می کند آزاد باشد، آزاد است.(ولتر)

-اگر ملتی ، چیزی را بر آزادی ترجیح دهد، همه چیز را از دست خواهد داد.(موام)

-هیچ کس برده تر از کسی نیست که می پندارد آزاد است، در حالیکه آزاد نیست.(گوته)

-آزادی حقیقی آن نیست که هر چه خواستیم انجام دهیم، بلکه آن است که آنچه را که حق داریم، انجام دهیم. (کوزن)

-خدا آزادی را ، به کسانی می دهد که در جستجوی آن هستند. (وبستر)

-تمامی مردم آزادی را دوست دارند، ولی در معدوم (نابود) کردن آن ، مهارت عجیبی دارند. (ولتر)

-اشخاص بسیاری را می توان یافت که همیشه از آزادی دم می زنند، اما کمتر کسی را می توان یافت که تمام عمر خویش را برای افزودن قیود جدیدی بر قیدهای سابق خود صرف نکرده باشد.(لوبون)

-بزرگترین افتخار قومی که آزاد به دنیا آمده اند ، آن است که این آزادی را برای اعقاب خود به میراث بگذارند.( ؟ )