تبیان، دستیار زندگی
لازمه عدل الهی این است که هیچ عملی بدون پاداش و جزا رها نشود. لذا خداوند متعال در آیات متعددی از قرآن کریم به ذکر پاداش و جزای اعمال بندگان می پردازد، از جمله در بخشی از قرآن کریم تصریح شده است که نتیجه اعمال گروهی از انسان ها خلود در آتش است...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جهنم؛ سرای دائم

بحث جنجالی انجمن معارف

بهشت و جهنم

لازمه عدل الهی این است که هیچ عملی بدون پاداش و جزا رها نشود. لذا خداوند متعال در آیات متعددی از قرآن کریم به ذکر پاداش و جزای اعمال بندگان می پردازد، از جمله در بخشی از قرآن کریم تصریح شده است که:

نتیجه اعمال گروهــی از انســـان ها خلود در آتش است، مانند کفـــار، منافــقان، کسانی که کردار زشت آنها را احاطه کرده است، رباخواران، مشرکان.

با توجه به این موضوع و با توجه به برخی مقدمات، سوالی به ذهن مخاطب خطور می کند:

مقدمه 1- خداوند انسان و جن را آفرید تا او را به یگانگی بپرستند و متخلق به اخلاق الهی شوند و به برترین مراتب معنوی نائل گردند.

مقدمه 2- خداوند عالم مطلق است و از سرگذشت انسان ها آگاه است.

مقدمه 3-  گناهکاران دو دسته اند: گروهی که جزای گناهان آنها مدتی عذاب است که بعد از جهنم خارج می شوند و به بهشت وارد می شوند و گروهی که تا ابد باید در آتش بسوزند، به گونه ای که به فرموده قرآن کریم هیزم جهنم خواهند شد و هرگز شایسته خروج از آتش نمی شوند و پی در پی عذاب می شوند.

نتیجه (سوال): خداوند عالم چرا انسان هایی را که هرگز به هدف خلقت نائل نمی شوند، آفرید؟

شیطان، جهنم

در پاسخ این سوال پاسخ هایی بیان شده است که برخی بحث برانگیز است:

1- خداوند به دلیل آنکه فیاض و دارای رحمت واسعه الهی است، به همه بندگان اختیار و زمان داده تا راه بهتری را برگزینند.

2- حظّ و بهره انسان از خلقت دو گونه است: موقتی (دنیوی)، ابدی (اخروی) این گروه با اختیار خود حظّ دنیوی و زودگذر را بر اخروی ترجیح دادند.

3- هیچ کس از ابتدا هیزم جهنم خلق نشده است و به تعبیر قرآن کریم همه انسان ها با فطری پاک خلق می شوند، ولی برخی با اختیار خود و علم کامل و عناد با حق راه نادرست را برمی گزینند و به این مرحله می رسند که دیگر راه بازگشتی نیست.

4- برخی به پاسخ های شهید مطهری در مورد علت خلقت شرور استناد می کنند، از جمله آنکه بعضی چیزها از نظر ما شر است، در حالی وجود آنها به نوعی خیر به همراه دارد یا اینکه لازمه علم الهی دخل و تصرف در سرنوشت موجودات نیست.

5- به گمان برخی دیگر خلود در آتش از نظر ما عذاب است، ولی از  نگاه کسی که از جنس آتش است این عذاب تلقی نمی شود.

6- از نظر برخی شاید این انسان خالد در جهنم اعمال خیری هم در پرونده خود داشته که در راستای هدف خلقت موثر بوده است مانند فرزند صالح.

شیطان، جهنم

و بسیاری پاسخ های دیگر. به نظر می رسد با ادامه بحث سوالات بیشتری مطرح شده است. مثلاً:

در ارتباط با پاسخ 1- موجودی که از حظّ حقیقی بی بهره مانده، عدم خلق او با رحمت الهی سازگارتر نبود؟

در ارتباط با پاسخ 2- حتی اگر خالد در آتش حظّ دنیوی برده باشد، باز هم شکست خورده است. چون متاع ناچیز دنیا در مقابل آخرت پشیزی بیش نیست.

در ارتباط با پاسخ 3- خداوند به این سرنوشت عالم بود، چرا خلق کرد؟

در ارتباط با  پاسخ 4- اگر بپذیریم خیر و شر نسبی است، خلقت این شخص برای خود او چه فایده ای دارد؟

در ارتباط با پاسخ 5- براساس آیات کریمه قرآن، انسان ها مدام می سوزند و احیا می شوند و می سوزند، پس هم سنخ آتش نمی شوند.

در ارتباط با پاسخ 6- یعنی انسان های جهنمی قربانی و مقدمه برای اتفاقات دیگرند. پس خودشان چه؟

همراهان همیشگی انجمن معارف، این بحث شنیدنی و پرطرفدار همچنان بین کاربران ادامه دارد و علی رغم پاسخ های خوبی که با دیدگاه های مختلف ثبت شده است، اما همچنان شبهه باقی است. از شما دعوت می کنیم تا با شرکت در بحث جنجالی "جهنم سرای دائم" گامی در جهت ثبات عقیده خود و دوستانتان بردارید. این سوال به صورت مستقیم و غیر مستقیم به مباحث اساسی مثل عدل الهی، هدف خلقت و ... مربوط است.

منتظر حضور موثر همه تبیانی ها در این تاپیک هستیم.


بخش امور کاربران سایت تبیان


نا گفته هایی از یک سفر

انجمن دانلود برگزار می کند

تابستانی متفاوت در انجمن ها

صدرا؛ مدیر انجمن معارف از خود می گوید