تبیان، دستیار زندگی
ماکیاولی در این كتاب به شرح اندیشه‌ها و عقایدش در باره تمامی موضوعات سیاست نظیر سیاست داخلی و خارجی و نظام حكومت، زمینه‌های قدرت حاكمه، قانون اساسی و جنگ پرداخته است
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

«گفتارها»ی ماكیاولی، پس از 12 سال

ماکیاولی

«گفتارها»ی ماكیاولی پس از دوازده سال، بار دیگر به بازار كتاب آمد. این كتاب در كنار «شهریار» مهم‌ترین اثر اندیشمند سیاسی قرن شانزدهم ایتالیاست. ماكیاولی در این كتاب رابطه قدرت و سیاست را بررسی و به استقلال قوانین سیاست از قواعد اخلاقی تصریح كرده است.

به گزارش ایبنا، عده‌ای معتقدند «شهریار» از میان آثار متعدد ماکیاولی، اصلی‌ترین آنها محسوب نمی‌شود، بلكه «گفتارهایی در باب ده کتاب اول تاریخ تیتوس لوی» یا همان «گفتارها» را باید كتاب اصلی‌اش به شمار آورد.

او در این كتاب به شرح اندیشه‌ها و عقایدش در باره تمامی موضوعات سیاست نظیر سیاست داخلی و خارجی و نظام حكومت، زمینه‌های قدرت حاكمه، قانون اساسی و جنگ پرداخته است.

ماكیاولی در این كتاب با ذكر مثال‌های تاریخی و واقعیات روزمره، به نقش قدرت در سیاست پرداخته، استقلال قوانین سیاست از قواعد اخلاقی را از امور ضروری معرفی می‌كند.

او در آغاز هر فصل از این كتاب كه سند پایه‌گذاری علم سیاست بر اساس روش استقراست، یكی از وقایع تاریخ روم را از كتاب «تیتوس لی‌ویوس» روایت كرده، نظریات سیاسی‌اش را مانند ملاحظاتی بر آن واقعه باز می‌نماید.

ماکیاولی در این كتاب به شرح اندیشه‌ها و عقایدش در باره تمامی موضوعات سیاست نظیر سیاست داخلی و خارجی و نظام حكومت، زمینه‌های قدرت حاكمه، قانون اساسی و جنگ پرداخته است

این اندیشمند نامدار ایتالیایی که دنیا را واجد اصالت می‌دانست و قدرت را مهم‌ترین اصل در دنیا برمی‌شمرد، هدفش از نوشتن كتاب «گفتارها» را پی بردن به عوامل و مولفه‌هایی می‌داند که در آن دوران منجر به شكل‌گیری و تحكیم موقعیت مسلط، چیره و برتر امپراتوری روم باستان شدند.

كتاب نخست این فیلسوف سیاسی ایتالیایی قرن شانزده «شهریار» نام دارد كه چهره زمامدار مطلوب و مورد نظر ماكیاولی را به تصویر كشیده، رهنمودهای سرکوب مردم برای حفظ قدرت و تظاهر به اخلاق و آزادی و مردم‌داری را بیان می‌كند.

کتاب «گفتارها»ی او درباره آزادی و فضایل آن است. ماکیاولی در این کتاب از جمهوری روم و آزادی‌های آن و از حق مردم برای تصمیم‌گیری در امور سیاسی و مدنی دفاع كرده است. به همین دلیل عده‌ای معتقدند كتاب «گفتارها» نشانگر تحول ماكیاولی و در تناقض با كتاب نخست اوست. نكته قابل توجه دیگر این كه ماكیاولی نوشتن «گفتارها» را پیش از «شهریار» آغاز كرد، اما به این دلیل كه نوشتن كتاب زمان زیادی نیاز داشت، به طور موقت آن را كنار گذاشت و مشغول نوشتن «شهریار» شد. ‌

چاپ نخست این كتاب در سال 1377 منتشر شده بود.


تهیه و تنظیم: گروه کتاب تبیان - محمد بیگدلی