تبیان، دستیار زندگی
برخی موج ها نه طولی اند و نه عرضی. به عنوان مثال در موج آب حركت ذرّات آب دقیقاً عمود یا موازی راستای انتقال موج نیست. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موج پیچشی

برخی موج‌ها نه طولی ‌اند و نه عرضی. به عنوان مثال در موج آب حركت ذرّات آب دقیقاً عمود یا موازی راستای انتقال موج نیست. حركت ذرّات آب دارای مؤلفه‌های طولی و عرضی در راستای حركت موج هستند. به ‌طوری‌ كه ذرّات در نزدیكی سطح آب تقریباً حركت دایروی دارند. اصطلاحاً به این موج‌ ها موج پیچشی می ‌گویند.

موج پیچشی

برای مشاهده فیلم روی شكل زیر کلیک کنید.

برای مشاهده فیلم روی شكل زیر کلیک کنید.

برای مشاهده فیلم روی شكل زیر کلیک کنید.

گروه مدرسه اینترنتی سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: سمیرا بادامستانی