تبیان، دستیار زندگی
پادشاه همه عالم اگر چه وسعت زمین بسیار است و تعداد اقوام و نژادهای گوناگون فراوان؛ اما بعد از ظهور و بعد از حاکم شدن آرامش، همه مردم در هر نقطهای که باشند و به هر زبانی که سخن بگویند، زیر پرچم امام زمان (عج) جمع میشوند و حکومت ایشان، عالمگیر میشود. یع
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پادشاه همه عالم

اگر چه وسعت زمین بسیار است و تعداد اقوام و نژادهای گوناگون فراوان؛ اما بعد از ظهور و بعد از حاکم شدن آرامش، همه مردم در هر نقطهای که باشند و به هر زبانی که سخن بگویند، زیر پرچم امام زمان (عج) جمع میشوند و حکومت ایشان، عالمگیر میشود. یعنی سلطنت مطلق!

در «تورات»، در باره حکومت منجی آخرالزمان که با نام «شیلو» از او یاد شده؛ آمده است: «شیلو دارای حق است و صلح و سلامتی میآورد...» و نیز در قسمت «سفر پیدایش» آمده؛ «او (شیلو) را اطاعت امتها خواهد بود.»

و در کتاب حضرت داوود (علیهالسلام) در باره دوران پس از ظهور چنین آمده است: «از دریا تا دریا و از نهر تا به دورترین نقطه زمین. سلطنت خواهد کرد... تمامی ملوک به او کرنش خواهند کرد و تمامی امتها او را بندگی خواهند کرد...»

و نیز در کتاب «دانیال» باب 7 میخوانیم: «پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد تا جمیع اقوام و امتها و زبانها او را خدمت کنند...»

مردگان زنده میشوند

روزی که همه مردهها زنده میشوند، همان روز قیامتی است که پروردگار وعدهاش را داده است؛ اما در ظهور نیز، تعداد محدودی از مردگان زنده میشوند. اول گروهی از عاشقان امام (عج) که در زمان حیاتشان عاشقانه منتظر ظهور ایشان بودند. آنها به اذن خداوند زنده میشوند تا به آرزویشان برسند و امامشان را یاری دهند. دوم گروهی از ظالمین که در زمان حیاتشان؛ مومنان را آزار کرده بودند؛ زنده میشوند تا مجازات شوند. نظیر این اعتقاد را میتوان در کتاب «دانیال نبی(علیه السلام)» دید. در باب 12 و در قسمتی که درباره موعودی به نام «قائم» خبر داده است:»

در آن زمان، امیر عظیمی که برای تو قائم است، خواهد برخاست... در آن زمان... بسیاری از آنان که در خاک خوابیدهاند، بیدار خواهند شد. اما اینان به جهت جاودانی و آنان به جهت خجالت و حقارت جاودانی...»

انکار کنندگان

مهدی

در روز ظهور، ناگهان مردم تمام عالم، صدای منادی را از آسمان میشنوند که خبر رسیدن زمان ظهور را میدهد. به معجزه الهی، این ندا را هر کس به هر زبانی که صحبت میکند؛ درک میکند گروه زیادی از مردم، در مقابل این معجزه الهی سر تسلیم فرو میآورند؛ بخصوص عده بسیار زیادی از مسیحیان، چون حضرت عیسی (علیهالسلام) را همراه امام زمان (عج) میبینند، به ایشان ایمان میآورند. ولی عده بسیار زیادتری، آنقدر قلبهایشان سیاه است که حتی چنین معجز شگفتآوری هم نمیتواند آنها را وادار کند که دست از انکار بردارند و به جمع دشمنان امام (عج) میپیوندند.

در کتاب «جاماسب نامه» زرتشتیان، درباره وضعیت زمان ظهور «سوشیانس» ، منجی موعود آمده: «پیش از ظهور سوشیانس، پیمان شکنی و دروغ و بیدینی؛ در جهان رواج مییابد و مردم از خدا دوری میجویند... (هنگام ظهور) علامات شگفتانگیزی در آسمان پدید آید... فرشتگان از شرق و غرب به فرمان او فرستاده میشوند و به همه دنیا پیام میفرستند؛ اما اشخاص شرور او را انکار میکنند و کاذب میشمارند...»

کتایون کیائی

گروه کودک و نوجوان سایت تبیان

مطالب مرتبط

نشانه‏های ظهور

آغاز غیبت

کودکی؛ زندگی مخفی

مردی که خواهد آمد

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.